STT
Hình thức
Miễn phí
Từ giao dịch tiếp theo
Hạn mức
STT:1
Hình thức:

Rút tiền về ngân hàng liên kết

Miễn phí:

Miễn phí

Từ giao dịch tiếp theo:

Miễn phí

Hạn mức:

Không hạn mức

STT:2
Hình thức:

Rút tiền về ngân hàng

Thẻ ATM + Số tài khoản trùng tên

Miễn phí:

Miễn phí

Từ giao dịch tiếp theo:

Miễn phí

Hạn mức:

Không hạn mức

STT:3
Hình thức:

Nạp tiền từ ngân hàng ATM nội địa

Miễn phí:

Miễn phí 100triệu/1 tháng

Từ giao dịch tiếp theo:

> 100tr tính phí 0.33% * số tiền vượt

Hạn mức:

Không hạn mức

STT:4
Hình thức:

Nạp tiền từ thẻ liên kết

Miễn phí:

Miễn phí 100triệu/1 tháng

Từ giao dịch tiếp theo:

> 100tr tính phí 0.33% * số tiền vượt

Hạn mức:

Không hạn mức

STT:5
Hình thức:

Nhận tiền (Thẻ ATM + Chuyển khoản + Link....)

Miễn phí:

Miễn phí 3 giao dịch/1 ngày

Từ giao dịch tiếp theo:

0.33% * số tiền giao dịch

Hạn mức:

Không hạn mức

STT:6
Hình thức:

Chuyển tiền (Thẻ ATM + Số tài khoản + Link)

Miễn phí:

Miễn phí 3 giao dịch/1 ngày

Từ giao dịch tiếp theo:

0.33% * số tiền giao dịch

Hạn mức:

100tr/1 tháng

STT:7
Hình thức:

Chuyển tiền từ ví đến ví

Miễn phí:

Miễn phí

Từ giao dịch tiếp theo:

Miễn phí

Hạn mức:

100tr/1 tháng

PayME đã nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn