BẢNG PHÍ DỊCH VỤ CỔNG THANH TOÁN PAYME

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ CỔNG THANH TOÁN PAYME

( Phí tính trên 1 giao dịch đã bao gồm thuế VAT và được áp dụng từ 01.09.2021)

Dịch vụ

Phí giao dịch

Mô tả

 1. Thanh toán và thu hộ

 Ví PayME 

0.66%

 Thanh toán bằng số dư Ví PayME

 Thẻ ATM 

1% + 2.000đ

 Thanh toán thẻ ATM nội địa

 Thẻ quốc tế

2.5% + 2.000đ

 Thanh toán bằng thẻ phát hành trong nước

3.5% + 2.000đ

 Thanh toán bằng thẻ phát hành ở nước ngoài

 QR Pay 

0.88%

 Thanh toán bằng quét mã QR của ngân hàng

 VietQR 

2.000đ

 Thanh toán bằng quét mã VietQR

 Chuyển khoản 

2.000đ

 Thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

 2. Chuyển tiền thu hộ

 Ví PayME 

Miễn phí

 Chuyển tiền tới Ví PayME

 Số tài khoản ngân hàng 

4.000đ

 Chuyển tiền tới số tài khoản ngân hàng

 Số thẻ ATM 

4.000đ

 Chuyển tiền tới số thẻ ATM

 

Chat image

PayME đã nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn