ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. Điều khoản chung:

Thỏa thuận người dùng (gọi tắt là Bản thỏa thuận) này, quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ PayME, được hiểu là “Hợp đồng Nguyên tắc” giữa Người dùng và Công ty Cổ phần Công Nghệ PayME, tên viết tắt là “PayME” (Pháp nhân chủ quản cổng thanh toán trực tuyến trung gian tại website https://payme.vn, sau đây có thể gọi tắt là "PayME”), áp dụng khi Người dùng sử dụng Dịch vụ PayME. Trước khi sử dụng dịch vụ, Người dùng đồng ý rằng họ đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với nội dung Bản thỏa thuận này.

Nếu không đồng ý nội dung Bản thỏa thuận này, Người dùng vui lòng không sử dụng dịch vụ. Khi Người dùng đã sử dụng dịch vụ PayME (Người dùng đã đăng ký tài khoản hoặc không đăng ký tài khoản) thì Người dùng đã hoàn toàn đồng ý với tất cả các nội dung tại Bản thỏa thuận này.

Nội dung Bản thỏa thuận này, PayME có thể sửa đổi, bổ sung bất kỳ thời điểm nào, và những sửa đổi, bổ sung sẽ được đăng tải và cập nhật trên website https://payme.vn và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải mà không cần phải thông báo trước. PayME khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra, đánh giá Điều khoản Sử dụng dịch vụ để đảm bảo việc Người dùng đang và tiếp tục sử dụng Dịch vụ PayME là phù hợp với tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các sửa đổi, bổ sung nội dung Bản thỏa thuận được đăng tải đồng nghĩa với việc Người dùng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

 

2. Giải thích một số từ ngữ: 

Trong Điều khoản Sử dụng dịch vụ này, trừ trường hợp các ngữ cảnh có yêu cầu khác, các thuật ngữ sẽ được thống nhất giải thích như sau:

 1. PayME: là Công ty cổ phần Công Nghệ PayME, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310476487 được cấp lần đầu ngày 25/11/2010;
 2. Dịch vụ PayME: là các sản phẩm, dịch vụ do PayME phát triển, đồng phát triển để cung ứng cho Người, bao gồm nhưng không giới hạn PayME Link, PayME POS, PayME PayOut, PayME Subscription
 3. Ứng dụng Ví điện tử PayME: là sản phẩm ví điện tử do PayME sở hữu, phát triển và quản lý, được Người dùng tải về và sử dụng trên thiết bị di động hoặc thiết bị điện tử khác;
 4. Tài khoản PayME: là tài khoản điện tử được xây dựng trên cơ sở hệ thống kỹ thuật của PayME đáp ứng các quy định, yêu cầu, tiêu chuẩn về kỹ thuật về hoạt động Trung gian thanh toán. Tài khoản PayME do Người dùng tạo lập và quản lý thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các ứng dụng trên thiết bị di động, website, SIMCARD và các hình thức khác, để sử dụng các Dịch vụ PayME phù hợp với chính sách theo từng thời kỳ;
 5. Người dùng: là các khách hàng cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu sử dụng Dịch vụ PayME, đã đăng ký Tài khoản PayME và đã đáp ứng đầy đủ các quy định về định danh người dùng, liên kết tài khoản/thẻ… theo quy định pháp luật và theo chính sách của PayME trong từng hời kỳ;
 6. Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT): hay còn gọi là Người bán là người cung ứng hàng hóa, dịch vụ và chấp nhận cho khách hàng sử dụng dịch vụ PayME để thanh toán. Đơn vị chấp nhận thanh toán cũng được xem là Người dùng sử dụng dịch vụ của PayME và tuân thủ các tiêu chuẩn, yêu cầu, thoả thuận sử dụng dịch vụ này;
 7. Đối tác thanh toán của PayME: bao gồm các ngân hàng, tổ chức phát hành thẻ hoặc đối tác khác của PayME được cấp phép thực hiện chức năng thanh toán;
 8. Phương thức thanh toán: là cách thức mà Người dùng áp dụng để thanh toán giao dịch;
 9. Hàng hóa/ Dịch vụ: là các hàng hóa, dịch vụ được phép mua bán, cung ứng theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 10. Quyền sở hữu trí tuệ: có nghĩa là toàn bộ quyền hiện tại và tương lai liên quan đến quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền đối với tác phẩm, sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh (dù được đăng ký hay không), cũng như quyền về cơ sở dữ liệu, tên miền và các sản phẩm trí tuệ khác được bảo vệ tại bất kỳ quốc gia liên quan nào trên thế giới;
 11. API: viết tắt của từ Application Programming Interface, hay còn gọi là Giao diện lập trình ứng dụng, bao gồm các phương thức, giao thức kết nối giữa các phần mềm, ứng dụng, thư viện cho phép trao đổi dữ liệu với nhau bằng việc yêu cầu – truy xuất qua lại;
 12. Mã QR (QR Code): viết tắt của từ Quick Response, hay còn gọi là Mã phản hồi nhanh hoặc Mã vạch Matrix, là một dạng thông tin được mã hóa để hiển thị dưới dạng hình ảnh cho phép các thiết bị máy học chuyên dụng có thể đọc được để thực hiện một công việc cụ thể (truy xuất, truy cập, kết nối, yêu cầu…);
 13. KYC/eKYC: viết tắt của từ Know Your Customer/ electronic Know Your Customer, được hiểu là việc nhận biết, xác minh, định danh khách hàng thông qua phương thức truyền thống hoặc phương thức điện tử;
 14. OTP: viết tắt của từ One Time Password, hay còn gọi là Mật khẩu sử dụng một lần, là một chuỗi ký tự hoặc số được tạo lập ngẫu nhiên không trùng lặp, sử dụng để xác thực nhằm thực hiện một công việc cụ thể. OTP thường được sử dụng như mật khẩu lớp bảo vệ tăng cường trong môi trường trực tuyến (ngân hàng điện tử, email, mạng xã hội, ứng dụng điện tử…);
 15. Ngày làm việc: là tất cả các ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, không bao gồm ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định pháp luật.

 

3. Yêu cầu từ Người dùng:

  3.1. Người dùng cam kết khi sử dụng PayME tức là họ đã đầy đủ năng lực và hành vi để thực hiện giao dịch đó và chịu trách nhiệm toàn bộ về những hành vi mà Người dùng thực hiện. Người dùng cam kết đã hiểu rõ và đồng ý cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin theo yêu cầu PayME. Nếu Người dùng cung cấp không đúng bất kỳ thông tin nào, hoặc nếu PayME có căn cứ hợp lý để nghi ngờ Người dùng cung cấp thông tin sai, PayME có quyền từ chối cung cấp bất kỳ hay toàn bộ chức năng, Dịch vụ PayME tại thời điểm hiện tại hoặc sau này và Người dùng phải chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ các hành vi trên;

  3.2. Người dùng cam kết không phải là:

 1. Đối tượng chịu sự ràng buộc bởi FATCA (Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản nước ngoài – Foreign Account Tax Compliance Act, được Sở Thuế vụ Hoa Kỳ IRS ban hành ngày 18/3/2010); hoặc
 2. Cá nhân có ảnh hưởng chính trị (Politically Exposed Person); hoặc
 3. Cá nhân, tổ chức khác thuộc danh sách phân loại rủi ro cao, danh sách cảnh báo, danh sách đen… do các Tổ chức Chính phủ trong và ngoài nước chỉ định theo quy định.

      Trường hợp phát hiện Người dùng là cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng từ điểm (a) đến (c) như trên, PayME có quyền áp dụng vô điều kiện các biện pháp tăng cường tuân thủ, hạn chế hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ, hoặc các biện pháp khác đối với Tài khoản PayME của Người dùng phù hợp với quy định pháp luật có liên quan.

  3.3. Người dùng cần thông báo ngay cho bộ phận hỗ trợ Người dùng của PayME về mọi trường hợp bất thường liên quan đến thông tin tài khoản, giao dịch mà Người dùng thực hiện, hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm bảo mật. PayME sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Người dùng không tuân thủ quy định tại điều khoản này;

  3.4. Người dùng cần lưu giữ tất cả các hóa đơn trực tuyến và chứng từ liên quan để làm căn cứ đối chiếu khi có khiếu nại phát sinh đối với những giao dịch đã thanh toán. Trong trường hợp, vì một lý do nào đó Người dùng không lưu giữ được chứng từ, PayME sẽ hỗ trợ Người dùng trong khả năng có thể việc cung cấp các chứng từ gốc đó. Trường hợp Người dùng đã thực hiện giao dịch, nhưng không nhận được hoá đơn trực tuyến, hoặc gặp sự cố trong quá trình giao dịch nêu tại điều này, Người dùng phải báo ngay cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

 

4. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng: 

    4.1. Quyền của Người dùng:

      a. Được sử dụng Dịch vụ PayME cho các hoạt động, giao dịch hợp pháp, hợp lệ sau khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đăng ký, định danh, liên kết tài khoản ngân hàng và các điều kiện khác theo quy định pháp luật;

      b. Được PayME đảm bảo và tiến hành các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn, an ninh, tiện lợi trong quá trình sử dụng Dịch vụ PayME;

      c. Được chủ động lựa chọn sản phẩm, dịch vụ để sử dụng và chủ động trong việc đăng ký, định danh, liên kết, tạm ngưng, hủy việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ đó;

     d. Được bảo lưu quyền sở hữu toàn vẹn đối với các khoản tiền, tài sản hiện hữu của mình trong quá trình sử dụng Dịch vụ PayME, trừ trường hợp phát sinh nghĩa vụ về phí, lệ phí, bồi thường, phạt… hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà PayME có quyền khấu trừ, tạm giữ, phong tỏa các khoản tiền, tài sản này;

     e. Theo yêu cầu của mình hoặc sự chủ động từ PayME, được quyền thu thập các thông tin về hoạt động sử dụng Dịch vụ PayME tại bất kỳ thời điểm nào;

     f. Được thực hiện các quyền khác theo Điều khoản Sử dụng dịch vụ này, Thỏa thuận/ Chính sách khác và theo quy định pháp luật có liên quan.

 

  4.2. Nghĩa vụ của Người dùng:   

 1. Đảm bảo tính đẩy đủ, đúng đắn, chính xác và hợp pháp của các thông tin, hồ sơ, tài liệu và thiết bị Người dùng cung cấp cho PayME;
 2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản phí dịch vụ, chi phí, lệ phí khác đến hạn thanh toán, liên quan đến bất kỳ giao dịch tính phí nào mà Người dùng đã thực hiện; cũng như đồng ý cho PayME chủ động khấu trừ các khoản phí, chi phí, lệ phí này từ Tài khoản PayME khi đến hạn thực hiện nghĩa vụ;
 3. Không sử dụng Dịch vụ PayME, Tài khoản PayME và các công cụ khác theo từng thời điểm để thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, giả mạo, lừa đảo, tận dụng lỗ hổng trục lợi bất chính hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào (bao gồm cả việc sử dụng cho các sản phẩm, dịch vụ bị cấm theo quy định);
 4. Tự chịu trách nhiệm cho việc thanh toán bất kỳ khoản chi, thuế, phí, lệ phí hoặc các khoản phải chi tài chính khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ PayME;
 5. Đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tiền mà Người dùng sử dụng khi sử dụng Dịch vụ PayME;
 6. Đảm bảo các khoản tiền là đầy đủ và sẵn có khi yêu cầu thực hiện bất kỳ Dịch vụ PayME;
 7. Tuân thủ và chịu trách nhiệm khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người dùng theo Điều khoản Sử dụng dịch vụ này khi sử dụng Dịch vụ PayME;
 8. Kịp thời thông báo cho PayME khi phát hiện thấy bất kỳ sai sót, nhầm lẫn, mất mát nào trong quá trình sử dụng Dịch vụ PayME;
 9. Chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót, nhầm lẫn, thiếu sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ PayME mà các sự cố, thiệt hại này không xuất phát từ lỗi của PayME. Trong trường hợp như vậy, Người dùng hiểu và đồng ý rằng, PayME chỉ có nghĩa vụ phối hợp cung cấp, xác nhận thông tin nhằm hỗ trợ tối đa Người dùng giảm thiểu thiệt hại trên nguyên tắc của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này và quy định pháp luật có liên quan;
 10. Không sử dụng Dịch vụ PayME cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc các hoạt động bị cấm, vi phạm pháp luật khác;
 11. Hoàn trả hoặc phối hợp với PayME nhằm giải quyết các yêu cầu về hoàn trả tiền mà Người dùng có được do sai sót, nhầm lẫn. Lưu ý rằng, theo quy định của pháp luật, Người dùng không có quyền đối với các khoản tiền này và có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu Người dùng cố ý chiếm hữu, sử dụng trái phép các khoản tiền này;
 12. Phối hợp cung cấp thêm thông tin, tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của PayME trong một số trường hợp được pháp luật quy định;
 13. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này, Thỏa thuận/ Chính sách khác và theo quy định pháp luật có liên quan.

 

5. Quyền và nghĩa vụ của PayME:

       5.1. Quyền của PayME:

 1. Chủ động trích nợ (Ghi Nợ) tài khoản PayME của Người dùng trong các trường hợp sau:
  • Để thu các khoản nợ và các chi phí phát sinh trong quá trình Người dùng sử dụng Dịch vụ PayME;
  • Theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong việc cưỡng chế thi hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính, quyết định thi hành án, quyết định thu/truy thu thuế hoặc thực hiện nghĩa vụ thanh toán khác theo quy định pháp luật;
  • Để điều chỉnh các khoản mục bị hoạch toán sai, thiếu sót theo thỏa thuận giữa các Bên và theo quy định của pháp luật, với điều kiện phải thông báo cho Người dùng biết;
  • Khi phát hiện đã có Ghi Có nhầm vào tài khoản của Người dùng thông qua việc tự phát hiện hoặc theo yêu cầu của Người dùng khác với đầy đủ bằng chứng chứng minh việc Ghi Có là một sai sót và Người dùng không có quyền đối với khoản tiền đã được Ghi Có đó;
  • Để thực hiện các dịch vụ thanh toán, chi trả định kỳ theo yêu cầu của Người dùng thông qua việc sử dụng Dịch vụ PayME;
  • Trường hợp khác theo quy định của pháp luật;
 2. Từ chối thực hiện các yêu cầu của chủ tài khoản PayME trong các trường hợp sau:
  • Người dùng chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu về định danh, liên kết tài khoản hoặc các yêu cầu khác trước khi sử dụng Dịch vụ PayME;
  • Người dùng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thủ tục thanh toán, sai sót trong quá trình phát lệnh, cung cấp thông tin xác minh (mật khẩu, OTP) không khớp;
  • Người dùng chưa hoàn thành việc kết nối, tích hợp hệ thống (API...) đối với các sản phẩm, dịch vụ mà việc hoàn tất việc kết nối, tích hợp này một yêu cầu bắt buộc;
  • Sử dụng các dịch vụ, sản phẩm liên kết (QR Code, Link…) không phù hợp, hết hạn hoặc nằm ngoài khả năng kết nối, xử lý của hệ thống PayME;
  • Không đủ số dư để thực hiện yêu cầu hoặc khi tài khoản đang bị khóa, phong tỏa;
  • Yêu cầu đóng, khóa, phong tỏa tài khoản PayME khi Người dùng là chủ tài khoản chưa hoàn thành hết các nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận và theo quy định pháp luật có liên quan;
  • Các trường hợp khác theo quy định pháp luật;
 3. Được quyền chủ động thiết lập và áp dụng biểu phí; thu phí, truy thu phí Người dùng và các khoản nghĩa vụ tài chính khác mà PayME được hưởng khi Người dùng sử dụng Dịch vụ PayME, phù hợp theo quy định pháp luật có liên quan. Chi tiết biểu phí cho từng sản phẩm, dịch vụ vui lòng tham khảo tại: www.payme.vn, hoặc PayME sẽ công bố cho Người dùng bằng hình thức khác trước khi sử dụng Dịch vụ PayME.
 4. PayME có toàn quyền chủ động điều chỉnh, thay đổi biểu phí tùy từng thời điểm theo quyết định của riêng mình, với điều kiện phải báo trước một thời hạn phù hợp và/hoặc công khai thông tin điều chỉnh để Người dùng nắm được và đồng ý/từ chối tiếp tục sử dụng Dịch vụ PayME;
 5. PayME có thể chủ động khóa, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của Người dùng vào dịch vụ để bảo trì, xử lý sự cố, xử lý yêu cầu hoặc các trường hợp khác phù hợp với quy định;
 6. Bằng quyết định của mình, PayME có thể chủ động xử lý các giao dịch (huỷ giao dịch, đóng băng tài khoản, từ chối giao dịch hoặc các phương án phù hợp khác) trong trường hợp phát hiện Người dùng có bất kỳ dấu hiệu, hành vi, hoạt động gian lận, lừa dối, giả mạo, tận dụng các lỗ hổng/lỗi kỹ thuật của hệ thống PayME nhằm trục lợi, thu lợi bất chính dưới bất kỳ hình thức nào, ở bất kỳ loại hình Dịch vụ PayME nào, dưới bất kỳ vai trò nào (người dùng Ví, Đơn vị chấp nhận thanh toán, Khách hàng thanh toán…).
 7. PayME có thể liên hệ với người bán hàng mà Người dùng giao dịch, liên hệ với ngân hàng của Người dùng, với người sử dụng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của Người dùng;
 8. PayME có thể sử dụng thông tin thu thập được để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm nhằm mục đích: (i) cải thiện và tăng cường sự an toàn và an ninh cho các Dịch vụ PayME; (ii) phát triển các tính năng và dịch vụ mới; và (iii) hỗ trợ các giải pháp thanh toán và tài chính liên quan đến các Dịch vụ PayME;
 9. PayME có thể sử dụng thông tin thu thập được để quảng bá với Người dùng về các dịch vụ, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về Dịch vụ PayME và các dịch vụ của các đối tác khác. Các kênh liên lạc mà PayME sẽ sử dụng để giao tiếp với Người dùng bao gồm:
  • Gửi thông báo trên Ứng dụng PayME đến Tài khoản Người dùng;
  • Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại của Người dùng theo thông tin PayME thu thập được từ Người dùng;
  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của Người dùng theo thông tin PayME thu thập được từ Người dùng;
  • Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang website www.payme.vn và fanpage của PayME trên Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/viPayME/
 10. Quy định và áp dụng các yêu cầu, tiêu chuẩn, hoạt động của tài khoản PayME theo quyết định của mình trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật có liên quan. PayME sẽ thông báo các nội dung này và hướng dẫn để Người dùng biết và sử dụng;
 11. Quy định và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật, quản lý, kiểm soát trong quá trình Người dùng sử dụng Dịch vụ PayME;
 12. Các quyền khác theo Điều khoản Sử dụng dịch vụ này, Thỏa thuận/ Chính sách khác và quy định pháp luật có liên quan.

 

      5.2. Nghĩa vụ của PayME:

 1. Cung cấp Dịch vụ PayME đến Người dùng theo các yêu cầu, tiêu chuẩn và quy định pháp luật có liên quan;
 2. Thông qua website https://payme.vn, PayME cung cấp dịch vụ Ví điện tử với chức năng GIỮ HỘ tiền Việt Nam đồng (VNĐ) cho các bên Mua và bên Bán hàng hóa/dịch vụ có sử dụng PayME. Dựa trên căn cứ là số tiền giữ hộ đó, PayME bảo lãnh cho việc chuyển tiền thanh toán tức thời của bên Mua cho bên Bán;
 3. PayME có trách nhiệm chi trả số tiền (số dư khả dụng) có trong tài khoản của Người dùng mở tại PayME vào bất kỳ thời gian nào theo yêu cầu của Người dùng thông qua chức năng “Rút tiền”;
 4. Khi một Người dùng chuyển tiền cho PayME giữ hộ hoặc thanh toán thì: vào thời điểm PayME đã nhận được tiền, PayME sẽ Ghi Có vào tài khoản PayME của Người dùng một số tiền VNĐ bằng với số tiền mà PayME nhận được theo tỷ lệ 1:1 (trừ đi các khoản phí mà Người dùng phải trả nếu có);
 5. Thông tin đầy đủ, kịp thời về số dư, hoạt động, giao dịch phát sinh cho Người dùng khi họ sử dụng Dịch vụ PayME;
 6. PayME có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho Người dùng các thông tin, tài liệu cần thiết về việc sử dụng PayME;
 7. PayME có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của Người dùng. Không bán, trao đổi thông tin của Người dùng cho bên thứ ba;
 8. Phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi xảy ra khiếu nại, tố cáo liên quan đến các hành vi lừa đảo về tài chính hoặc vi phạm pháp luật;
 9. Hỗ trợ, chăm sóc Người dùng theo quy định;
 10. Tiếp nhận và xử lý khiếu nại theo quy định;
 11. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này, Thỏa thuận/ Chính sách khác và theo quy định pháp luật có liên quan.

 

6. Thỏa thuận về thu thập và sử dụng thông tin Người dùng:

Người dùng vui lòng xem nội dung chi tiết về việc thu thập và sử dụng thông tin Người dùng theo Chính sách Bảo mật Người dùng tại link: https://payme.vn/web/trang/chinh-sach-bao-mat-payme

 

7. Quyền sở hữu trí tuệ:

    7.1. Tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ như định nghĩa tại Điều 2 và tất cả các nội dung khác về thông tin, tài liệu, hồ sơ, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, sản phẩm âm nhạc, âm thanh, phức hợp chương trình, mã nguồn và các tài sản trí tuệ khác của PayME là tài sản và luôn luôn là tài sản thuộc quyền sở hữu của PayME. Các Quyền sở hữu trí tuệ này được bảo lưu và luôn được pháp luật bảo hộ;

    7.2. Người dùng cần tôn trọng Quyền Sở hữu trí tuệ của PayME và thực hiện theo đúng các chỉ dẫn, yêu cầu, đề nghị liên quan khi việc sử dụng Dịch vụ PayME có liên quan đến các Quyền Sở hữu trí tuệ của PayME;

   7.3. Ngoại trừ sự cho phép rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này hoặc một văn bản có hiệu lực khác, Người dùng không được sử dụng, tái sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, sao chép, sửa đổi, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh từ, phân phát, tiết lộ Quyền Sở hữu trí tuệ của PayME theo bất kỳ hình thức, phương thức nào; cũng như hỗ trợ cho bất kỳ Bên thứ ba nào sử dụng trái phép Quyền Sở hữu trí tuệ của PayME;

 

8. Đăng ký Tài khoản PayME:

    8.1. Đăng ký Tài khoản Ví điện tử PayME

Để mở Tài khoản Ví điện tử PayME, PayME sẽ thu thập thông tin, hồ sơ mở tài khoản theo quy định pháp luật và yêu cầu của PayME trong từng thời kỳ, cụ thể như sau:

  1. Đối với cá nhân:
   • Hồ sơ mở ví: CMND/ CCCD (hoặc Hộ chiếu, nếu áp dụng) còn hiệu lực (cá nhân từ đủ 14 tuổi)
   • Thông tin cần có:
    • Người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu và ngày cấp, nơi cấp.
    • Người nước ngoài (nếu áp dụng): Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh (nếu có).
  2. Đối với tổ chức:
   • Hồ sơ mở ví: Quyết định thành lập/ Giấy Chứng nhận ĐKDN/ Giấy chứng nhận đầu tư; Giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của Người đại diện; CMND/ CCCD/ Hộ chiếu của Người đại diện.
   • Thông tin cần có: Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt; mã số doanh nghiệp và mã số thuế (nếu tổ chức có mã số thuế khác mã số doanh nghiệp); địa chỉ trụ sở chính; địa chỉ giao dịch; số điện thoại; thông tin về người đại diện hợp pháp (thông tin như điểm a khoản này).

    8.2. Đăng ký Tài khoản ĐVCNTT

          Để mở Tài khoản ĐVCNTT, Người dùng vui lòng liên hệ với PayME để được hướng dẫn cụ thể. PayME sẽ thu thập thông tin, hồ sơ mở tài khoản theo quy định pháp luật và theo yêu cầu của PayME trong từng thời kỳ.

   8.3. Ngoài các thông tin như trên, PayME tùy theo quyết định của mình, trên cơ sở chính sách phân loại rủi ro, phân loại khách hàng và nhận diện khách hàng theo quy định về Phòng, chống rửa tiền, Chống tài trợ khủng bố và Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, PayME có thể sẽ thu thập thêm các thông tin bổ sung liên quan đến hoạt động, điều hành, cấu trúc, chủ sở hữu hưởng lợi, mức độ tuân thủ của Người dùng và các thông tin cần thiết khác.

 

9. Sử dụng Tài khoản PayME:

   9.1. Sử dụng Tài khoản Ví điện tử PayME

 1. Theo quy định pháp luật, trước khi sử dụng Tài khoản Ví điện tử PayME, Người dùng phải thực hiện liên kết tài khoản Ví điện tử PayME với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người dùng mở tại Ngân hàng liên kết. Không giới hạn số lượng tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ liên kết vào 01 (một) Ví điện tử PayME của Người dùng.
 2. Việc nạp tiền vào Tài khoản Ví điện tử PayME phải được thực hiện từ:
  • Tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người dùng tại ngân hàng;
  • Nhận tiền từ Ví điện tử PayME khác.
 3. Người dùng chỉ được sử dụng Ví điện tử PayME để:
  • Thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp;
  • Chuyển tiền cho Ví điện tử PayME khác;
  • Rút tiền ra khỏi Ví điện tử PayME về tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ của Người dùng tại ngân hàng.
 4. Hạn mức:
  • Tổng hạn mức giao dịch qua các Ví điện tử cá nhân của 01 Người dùng tại PayME (bao gồm giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ và giao dịch chuyển tiền từ Ví Người dùng) tối đa là 100 (một trăm) triệu VNĐ trong một tháng;
  • Trường hợp Người dùng có đăng ký Tài khoản ĐVCNTT của PayME, hạn mức trên sẽ không áp dụng.
 5. Người dùng cam kết tuân thủ theo các yêu cầu, hướng dẫn đối với Tài khoản Ví điện tử PayME trong từng thời điểm, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

  9.2. Sử dụng Tài khoản ĐVCNTT

Sau khi hoàn tất việc đăng ký Tài khoản ĐVCNTT và định danh theo yêu cầu, PayME sẽ gửi các tài liệu hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật để hướng dẫn Người dùng cách sử dụng Tài khoản ĐVCNTT. Ngoài ra, ĐVCNTT có thể chủ động liên hệ với PayME để được giải đáp các thắc mắc và hỗ trợ chuyên sâu.

 

10. Tạm khóa, khóa và phong tỏa Tài khoản PayME

    10.1. Tài khoản PayME sẽ bị khóa, tạm khóa toàn bộ khi Người dùng có yêu cầu, hoặc theo thỏa thuận giữa Người dùng và PayME, hoặc theo yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, hoặc khi PayME nhận thấy hoặc nghi ngờ một cách có cơ sở rằng Người dùng có bất kỳ hành vi, hoạt động vi phạm Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này, Chính sách – Quy định nội bộ của PayME, quy định của pháp luật có liên quan. Việc mở khóa, mở tạm khóa được PayME thực hiện khi lý do khóa/tạm khóa đã được giải quyết hoặc trường hợp được pháp luật quy định cụ thể. Việc khoá, tạm khoá tài khoản PayME sẽ có thể được thực hiện đồng thời với các biện pháp xử lý giao dịch, xử lý số dư trong tài khoản như: huỷ giao dịch, từ chối giao dịch, đóng băng giao dịch, hoàn giá trị giao dịch,… mà PayME nhận thấy là cần thiết.

   10.2. Tài khoản PayME sẽ bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản trong các trường hợp sau:

 1. Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 2. Khi PayME phát hiện có nhầm lẫn, sai sót về giao dịch trên tài khoản. Theo đó, số tiền phong tỏa không vượt quá số tiền nhầm lẫn, sai sót.

  10.3. PayME phải thông báo đến Người dùng sau khi áp dụng việc khóa, tạm khóa và phong tỏa, cũng như việc mở khóa, mở tạm khóa và chấm dứt việc phong tỏa.

  10.4. Việc áp dụng các biện pháp nêu tại đây sẽ được PayME triển khai tùy theo tình huống cụ thể, với mục tiêu đảm bảo an toàn hoạt động tài khoản của Người dùng, hạn chế tối đa thiệt hại phát sinh và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

 

11. Đóng Tài khoản PayME

   11.1. PayME đóng Tài khoản PayME của Người dùng trong các trường hợp sau:

 1. Khi Người dùng không còn nhu cầu sử dụng Dịch vụ PayME tương ứng với Tài khoản đó và có yêu cầu đóng tài khoản/ chấm dứt việc sử dụng Tài khoản PayME của mình, với điều kiện Người dùng đã hoàn thành đầy đủ tất cả các nghĩa vụ có liên quan đến Tài khoản PayME được yêu cầu đó.
 2. Khi Người dùng chết, bị tuyên bố là đã chết; bị mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự, không còn đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng Tài khoản PayME. Theo đó, PayME sẽ thông báo đến người giám hộ, người đại diện hoặc người thừa kế hợp pháp biết, chỉ khi PayME có được thông tin liên lạc hoặc theo yêu cầu của các cá nhân này;
 3. Khi Người dùng vi phạm bất kỳ cam kết hoặc các thỏa thuận với PayME;
 4. Tài khoản PayME của Người dùng không phát sinh giao dịch chủ động nào trong thời gian 180 (một trăm tám mươi) ngày Dương lịch liên tiếp và đồng thời có số dư trong Tài khoản PayME ít hơn 50.000 VNĐ (năm mươi nghìn Việt Nam Đồng);
 5. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

  11.2. Trừ trường hợp thuộc điểm a, b, khoản 11.1, Điều 11 Điều khoản Sử dụng dịch vụ, thông qua các kênh liên lạc đã được Người dùng đăng ký, PayME sẽ luôn thông báo đến Người dùng về việc đóng/ chấm dứt việc sử dụng Tài khoản PayME của Người dùng kèm theo lý do cụ thể về việc đóng/ chấm dứt việc sử dụng Tài khoản PayME đó. Sau thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, nếu Người dùng không có phản hồi từ chối đóng Tài khoản, Tài khoản PayME sẽ chính thức bị xử lý đóng.

  11.3. Trường hợp Người dùng, hoặc người giám hộ/ người đại diện/ người thừa kế (theo điểm b, khoản 11.1, Điều 11 Điều khoản Sử dụng dịch vụ) có bất kỳ yêu cầu (phản hồi) nào liên quan đến việc đóng Tài khoản PayME, trước khi xử lý đóng tài khoản, PayME sẽ giải quyết các phản hồi có liên quan trong vòng tối đa 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (phản hồi) của Người dùng;

  11.4. Khi xử lý đóng tài khoản, trong vòng tối đa 5 (năm) ngày làm việc, PayME sẽ đồng thời:

 1. chấm dứt việc cung cấp Dịch vụ PayME đến người dùng thông qua tài khoản đó;
 2. ngừng thực hiện các yêu cầu đang phát sinh, đang chờ, đang xử lý, hoặc các yêu cầu mang tính chất tự động, định kỳ, kèm theo việc hoàn các khoản đã tạm thu (để thực hiện các yêu cầu này) về Tài khoản PayME;
 3. xử lý số dư (nếu có) trong tài khoản;
 4. chấm dứt các liên kết với Tài khoản PayME;
 5. gỡ tài khoản ra khỏi danh sách tài khoản hoạt động trên hệ thống;
 6. lưu thông tin tài khoản (nếu cần).

   11.5. Khi đóng Tài khoản PayME, Người dùng hiểu và đồng ý không hủy ngang rằng số dư trong Tài khoản đó sẽ được xử lý như sau:

 1. Chi trả/ hoàn trả theo yêu cầu không hủy ngang của Người dùng;
 2. Chi trả/ hoàn trả theo yêu cầu không hủy ngang của người giám hộ/ người đại diện/ người thừa kế (theo điểm b, khoản 11.1, Điều 11 Điều khoản Sử dụng dịch vụ);
 3. Chi trả theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 4. Trừ trường hợp điểm a, b, c, Khoản này, chi trả/ hoàn trả theo quyết định của PayME phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
 5. Sau khi đóng Tài khoản PayME, nếu muốn sử dụng lại, PayME sẽ cấp cho Người dùng tài khoản mới theo quy định, thủ tục mở tài khoản PayME có hiệu lực theo từng thời kỳ;
 6. Lưu ý rằng, tài khoản PayME sẽ chỉ bị đóng khi số dư tài khoản bằng 0. Điều này có nghĩa là, số dư trong tài khoản sẽ được xử lý theo quy định tại Khoản 11.5 trước khi tài khoản đó bị đóng chính thức.

 

12. Các hành vi bị cấm

   12.1. Cung cấp thông tin không trung thực, cố ý che dấu, làm sai lệch, làm giả, gian lận, mạo danh, ẩn danh, nặc danh hoặc sử dụng các biện pháp khác để cung cấp thông tin không chính xác trong quá trình mở, sử dụng, tài khoản PayME hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Dịch vụ PayME;

   12.2. Không cung cấp hoặc cung cấp không trung thực các thông tin khi PayME có yêu cầu cung cấp bổ sung thông tin, phù hợp quy định tại Điều khoản Sử dụng dịch vụ này, chính sách quyền riêng tư và các quy định pháp luật hiện hành;

   12.3. Xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập trái phép, phá hoại, làm tắc nghẽn kết nối, làm thay đổi chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu điện tử thuộc quyền sở hữu của PayME; lợi dụng lỗi hệ thống mạng máy tính, lỗi phần mềm, dịch vụ PayME để trục lợi;

   12.4. Thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến PayME bị hạn chế truy cập, quản lý, sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc các nhà cung cấp khác;

   12.5. Thực hiện, tổ chức thực hiện hoặc tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hành vi giao dịch gian lận, giả mạo, chiếm đoạt tiền, hành vi giao dịch cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hành vi vi phạm pháp luật khác;

   12.6. Thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm quyền/các quyền sở hữu trí tuệ của PayME;

   12.7. Hành động lợi dụng sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu PayME để phỉ báng, đe dọa hoặc quấy rối, cung cấp thông tin sai lệch không chính xác hoặc gây hiểu lầm, gây ảnh hưởng đến PayME hoặc các cá nhân, tổ chức khác;

   12.8. Sử dụng thẻ tín dụng được liên kết với Tài khoản PayME để rút một khoản tiền mặt, hoặc giúp người khác làm như vậy;

   12.9. Sử dụng, lợi dụng tài khoản PayME và các dịch vụ PayME cung ứng, hợp tác triển khai để đánh bạc, tổ chức đánh bạc, kinh doanh trái pháp luật hoặc lừa đảo, thực hiện giao dịch khống, giao dịch hàng hóa/dịch vụ không phát sinh/không có thật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác;

   12.10. Các hành vi bị cấm khác theo quy định từng thời kỳ.

 

13. Xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại:

    13.1. Hình thức tiếp nhận chính thức:

 1. Tổng đài: 1900 88 66 65 (có ghi âm, hoạt động 24/7)
 2. Email: hotro@payme.vn
 3. Kênh online: www.payme.vn
 4. Kênh offline: 152-154-156-158-160 Đường B2, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

    13.2. Điều kiện tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại:

      a. Một yêu cầu tra soát, khiếu nại sẽ chỉ được tiếp nhận và xử lý khi thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu sau:

      b. Do Người dùng là chính chủ tài khoản PayME, hoặc người đại diện/ người giám hộ/ người thừa kế có đủ thẩm quyền theo quy định thực hiện;

      c. Thông qua các hình thức tiếp nhận chính thức;

      d. Còn trong thời hiệu được quyền yêu cầu tra soát, khiếu nại;

      f. Yêu cầu bằng Đơn đề nghị, dưới dạng văn bản hoặc thông điệp điện tử, theo mẫu và hướng dẫn tại đây.

   13.3. Thời hiệu được quyền yêu cầu tra soát, khiếu nại: 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại;

   13.4. Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại: không quá 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, khiếu nại lần đầu của Người dùng;

   13.5. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại:

 1. Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả tra soát, khiếu nại cho Người dùng, PayME thực hiện bồi hoàn tổn thất cho Người dùng theo kết quả tra soát, khiếu nại đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của Người dùng và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng theo Điều kiện Sử dụng dịch vụ này;
 2. Trong trường hợp hết thời hạn xử lý tra soát, khiếu nại được quy định tại khoản 13.4 mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng 15 ngày làm việc tiếp theo, PayME sẽ thỏa thuận với Người dùng về phương án xử lý hoặc giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền;
 3. Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, PayME sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước – C/N TP.HCM); đồng thời, thông báo bằng văn bản cho Người dùng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, PayME thỏa thuận với Người dùng về phương án xử lý hoặc giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền.

 

14. Xử lý các yêu cầu, đề nghị khác không phải là đề nghị tra soát, khiếu nại

     14.1. Hình thức tiếp nhận:

 1. Các kênh chính thức như Khoản 13.1 ở trên;
 2. Các kênh khác như: Zalo, Facebook, Telegram… mà PayME có tài khoản chủ quản có thể tương tác với Người dùng;

     14.2. Các yêu cầu, đề nghị khác quy định tại Điều 14 này là các đề nghị, yêu cầu mang tính chất hỗ trợ, giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin cơ bản mà không yêu cầu phải: (i) truy cập vào, kết nối đến, sử dụng, tiết lộ các thông tin cá nhân người dùng, thông tin giao dịch, thông tin tài khoản, thông tin bảo mật theo chính sách của PayME, hoặc (ii) thực hiện một nghiệp vụ, thao tác, tương tác lên một tài khoản PayME, hệ thống PayME hoặc một môi trường khác có yêu cầu xác minh/ xác thực… để hoàn tất các đề nghị, yêu cầu đó;

    14.3. Các yêu cầu, đề nghị theo Điều 14 này sẽ được PayME xử lý ngay lập tức hoặc trong một thời gian hợp lý mà không cần cung cấp các thông tin xác minh, xác thực hay văn bản đề nghị. Tuy nhiên, để thuận tiện trong quá trình hỗ trợ, giải đáp yêu cầu, đề nghị của Người dùng, PayME có thể thu thập thông tin cơ bản như: Tên, Số điện thoại, Email.

 

15. Chính sách bồi hoàn và hoàn trả:

   15.1. Người dùng đồng ý bồi hoàn cho PayME và các Bên liên quan, cũng như đảm bảo cho PayME và các Bên liên quan không phải gánh chịu các thiệt hại, tổn thất, khiếu nại, khiếu kiện, đòi bồi thường, tham gia tố tụng bắt buộc, chi phí/lệ phí và các trách nhiệm khác có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 1. Việc Người dùng sử dụng Dịch vụ PayME và tài khoản PayME không đúng theo Điều khoản sử dụng dịch vụ này và các quy định, chính sách, hướng dẫn của PayME trong từng thời kỳ;
 2. Việc Người dùng vi phạm quy định pháp luật hiện hành.

   15.2. Người dùng đồng ý tuân thủ các quy định về hoàn trả theo các trường hợp trong Điều khoản Sử dụng dịch vụ này và theo chính sách hoàn trả của các Bên cung ứng hàng hóa/dịch vụ liên quan mà Người dùng có phát sinh giao dịch;

   15.3. PayME tôn trọng và hỗ trợ thực hiện các thỏa thuận về việc hoàn tiền giữa Người dùng và các Bên liên quan, trên cơ sở không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của PayME và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

 

16. Giới hạn trách nhiệm

   16.1. Trong mọi trường hợp, PayME sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người dùng về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân nào gây ra bởi việc Người dùng sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Dịch vụ PayME, trừ khi PayME có lỗi trong việc để xảy ra tổn thất, thiệt hại;

   16.2. Trong mọi trường hợp PayME sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hệ quả hoặc sự kiện ngẫu nhiên, bất khả kháng, không thể và không phải lường trước nào phát sinh bắt nguồn từ việc sử dụng hoặc không sử dụng Dịch vụ PayME;

   16.3. PayME sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo những Điều khoản Sử dụng dịch vụ này do các sự kiện bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của PayME, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiên tai, bão tố, mưa dông, bùng nổ vi rút, các hạn chế của chính phủ, đình công, chiến tranh, hỏng mạng hoặc hỏng mạng viễn thông hoặc các sự kiện bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật hoặc được công nhận bởi các Bên;

   16.4. Trong trường hợp PayME phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại theo quy định nêu trên đây, thì Người dùng đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của PayME sẽ được giới hạn ở số tiền thực tế của các thiệt hại trực tiếp phải gánh chịu bởi Người dùng và trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá 100.000.000 VND (một trăm triệu Việt Nam Đồng).

 

17. Thông báo và Thông tin liên hệ:

   17.1. Nhiệm vụ của PayME là luôn lắng nghe, học hỏi và không ngừng cải tiến mình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, để Người dùng có những trải nghiệm hài lòng nhất khi đến với chúng tôi. Bất kỳ quan điểm, ý kiến đóng góp, phản ánh, yêu cầu có liên quan, Người dùng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

 1. Tổng đài: 1900 88 66 65 (có ghi âm, hoạt động 24/7)
 2. Email: hotro@payme.vn
 3. Kênh trực tuyến: www.payme.vn (chat với nhân viên)
 4. Địa chỉ trụ sở: 152-154-156-158-160 Đường B2, phường An Lợi Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh (8h00 đến 17h30 các Ngày làm việc)

   17.2. Tất cả các thông báo và tài liệu (nếu có) cần gửi cho Người dùng bởi PayME theo những Điều Khoản Chung này sẽ được gửi bằng một trong những phương thức sau đây:

 1. Gửi thư thường hoặc thư bảo đảm đến địa chỉ mới nhất của Người dùng theo Hồ Sơ Mở Tài Khoản PayME của Người dùng tại PayME;
 2. Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử mới nhất của Người dùng theo ghi chép của PayME;
 3. Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang web: www.payme.vn;
 4. Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại mới nhất của Người dùng theo ghi chép của PayME.

   17.3. Người dùng đồng ý rằng PayME có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho Người dùng thông qua số điện thoại hoặc thông báo qua Ứng Dụng Ví PayME, hoặc từ các kênh chính thức khác. Người dùng đồng ý rằng các thông báo được gửi qua hình thức tin nhắn hoặc cuộc gọi hoặc qua Ứng Dụng Ví PayME, hoặc từ các kênh chính thức khác theo Điều khoản Sử dụng dịch vụ này sẽ không bị giới hạn về số lượng và thời gian và có giá trị đầy đủ như một thông báo chính thức của PayME đến Người dùng với điều kiện đảm bảo tuân thủ đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

 

18. Quy định khác

   18.1. Nếu bất kỳ nội dung nào của Thỏa thuận không hợp lệ, không giá trị hoặc không thể thi hành trừ khi được trích dẫn trực tiếp thì sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực và thi hành của những điều khoản và điều kiện còn lại trừ khi được chỉ định và dẫn chiếu trực tiếp;

   18.2. Việc chưa hoặc chậm trễ thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của PayME theo Điều khoản Sử dụng dịch vụ này sẽ không được coi như là từ bỏ toàn bộ hay một phần quyền hạn và nghĩa vụ của mình trừ khi PayME có thông báo bằng văn bản về sự khước từ quyền hạn và nghĩa vụ của mình;

   18.3. Sự kiện bất khả kháng:

 1. Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, thì bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng, và sẽ, trong thời gian mười lăm (15) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng và khoảng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng đó;
 2. Bên thông báo việc chịu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để hoặc giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi sự kiện bất khả kháng đó;
 3. PayME có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản thỏa thuận khi xảy ra sự kiện bất khả kháng nêu trên.

  18.4. Chuyển nhượng:

 1. Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của PayME, Người dùng không được chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào mà Người dùng đã thống nhất trong Bản thỏa thuận này;
 2. PayME có quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình, được quy định trong Điều khoản sử dụng này, cho Bên thứ 3 bằng cách thông báo công khai trên website (và/hoặc các kênh truyền thông chính thức) trước tối thiểu 15 ngày kể từ ngày áp dụng chuyển giao. Việc Người dùng tiếp tục sử dụng Dịch vụ PayME sau ngày áp dụng sẽ được hiểu là họ đồng ý với việc chuyển nhượng này; trường hợp không đồng ý, Người dùng có quyền ngừng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của PayME.

  18.5. Tranh chấp giữa Người dùng và bên thứ ba: PayME không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người dùng, cung cấp thông tin cần thiết để Người dùng và bên thứ ba liên quan tự giải quyết với nhau.

  18.6. Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo Điều khoản Sử dụng dịch vụ này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải như vậy, các bên tại đây đồng ý sẽ đưa tranh chấp giải quyết tại tòa án cấp có thẩm quyền tại nơi PayME có trụ sở để giải quyết.

  18.7. Điều khoản Sử dụng dịch vụ này được điều chỉnh và giải thích theo luật Việt Nam. Những nội dung không quy định trong Điều khoản Sử dụng dịch vụ này sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật Việt Nam trong từng thời kỳ.

./.

Chat image
banner-form
0/1500 ký tự

[]

Hỗ trợ *png, *jpg, *pdf,... không quá 20MB
banner-form

Gửi thông tin thành công!

Cảm ơn bạn đã để lại thông tin, chúng tôi sẽ phản hồi lại bạn trong thời gian sớm nhất.