Điều khoản sử dụng

I. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Điều khoản chung:

Thỏa thuận người dùng (gọi tắt là Bản thỏa thuận) này, quy định các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ PayME, được hiểu là “Bản Hợp đồng” giữa bạn và Công ty Cổ phần Công Nghệ PayME, tên viết tắt là “PayME” (Pháp nhân chủ quản cổng thanh toán trực tuyến trung gian tại website https://payme.vn, sau đây có thể gọi tắt là "PayME”), áp dụng khi bạn sử dụng dịch vụ của PayME. Trước khi sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn đảm bảo đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với nội dung Bản thỏa thuận này.

Nếu không đồng ý nội dung Bản thỏa thuận này, bạn vui lòng không nên sử dụng dịch vụ. Khi bạn đã sử dụng dịch vụ PayME (bạn đã đăng ký tài khoản hoặc không đăng ký tài khoản) thì bạn đã hoàn toàn đồng ý với tất cả các nội dung tại Bản thỏa thuận này.

Nội dung Bản thỏa thuận này, PayME có thể sửa đổi, bổ sung bất kỳ thời điểm nào, và những sửa đổi, bổ sung sẽ được đăng tải và cập nhật trên website https://payme.vn và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải mà không cần phải thông báo trước. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các sửa đổi, bổ sung nội dung Bản thỏa thuận được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

2. Giải thích một số từ ngữ:
 • PayME nghĩa là Công ty Cổ phần Công Nghệ PayME.
 • Điểm chấp nhận thanh toán (ĐCNTT) là địa điểm cung ứng hàng hóa, dịch vụ hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, chịu sự quản lý bằng Pháp luật của Nhà nước Việt Nam do bên B quản lý và chấp nhận TTĐT.
 • Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) hoặc Người bán được sử dụng khi bạn là người cung ứng hàng hóa, dịch vụ và chấp nhận cho khách hàng sử dụng dịch vụ PayME để thanh toán.
 • Dịch vụ PayME là sản phẩm, dịch vụ, hay bất kỳ tính năng và/ hoặc chức năng được cung cấp bởi PayME thông qua website https://payme.vn, ứng dụng PayME hay bất kỳ hình thức thể hiện nào khác.
 • Khách hàng là bất kỳ cá nhân hay tổ chức có sử dụng dịch vụ PayME.
 • bạn là chủ thể sử dụng PayME và chấp nhận các quy định tại thỏa thuận Người dùng này và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế có liên quan.
 • Ứng dụng ví điện tử PayME là ứng dụng ví điện tử được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép do PayME cung cấp, quản lý.
 • Đối tác thanh toán của PayME bao gồm các ngân hàng, tổ chức thẻ hoặc bên thứ ba là đối tác của PayME cung cấp phương thức thanh toán.
 • Phương thức thanh toán nghĩa là cách thức khách hàng sử dụng nguồn tiền khi thực hiện các giao dịch thanh toán.
 • Hàng hóa hoặc dịch vụ là hàng hóa hoặc dịch vụ do các ĐVCNTT cung cấp cho khách hàng theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
 • Quyền sở hữu trí tuệ có nghĩa là toàn bộ quyền hiện tại và tương lai liên quan đến bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp (dù được đăng ký hay không) hoặc quyền về cơ sở dữ liệu, sáng chế hoặc bí mật kinh doanh, bí quyết quyền về thiết kế, các bản vẽ, tên hiệu thương mại và kinh doanh, tên miền, toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ khác và những ứng dụng này có thể được tạo ra) có thể được bảo vệ tại bất kỳ quốc gia liên quan nào trên thế giới.
 • Giao dịch không hủy ngang là bất kỳ giao dịch nào được xử lý thành công qua dịch vụ PayME và được ngân hàng ghi nhận đầy đủ thông tin của bạn cùng với các chi tiết nghiệp vụ được thực hiện. Bất kỳ giao dịch nào được được xử lý thành công qua dịch vụ PayME sẽ được Ngân hàng coi là có giá trị và không được hủy ngang và bạn cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như nghĩa vụ với Ngân hàng đối với các giao dịch đó.
 • OTP là mã khóa bí mật dùng một lần (One Time Password), được gửi qua tin nhắn vào số điện thoại đăng ký sử dụng PayME.
3. Vai trò của người dùng:

Bạn cam kết khi sử dụng PayME tức là bạn đã đầy đủ năng lực và hành vi để thực hiện giao dịch đó và chịu trách nhiệm toàn bộ về những hành vi mà bạn thực hiện. Bạn cam kết đã hiểu rõ và đồng ý cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin theo yêu cầu PayME. Nếu bạn cung cấp không đúng bất kỳ thông tin nào, hoặc nếu PayME có căn cứ hợp lý để nghi ngờ bạn cung cấp thông tin sai, PayME có quyền từ chối cung cấp bất kỳ hay toàn bộ chức năng, dịch vụ của PayME tại thời điểm hiện tại hoặc sau này và bạn phải chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ các hành vi trên.

Bạn cần thông báo ngay cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của PayME về mọi trường hợp bất thường liên quan đến thông tin tài khoản, giao dịch mà bạn thực hiện, hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm bảo mật. PayME sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định tại điều khoản này.

Bạn cần lưu giữ tất cả các hóa đơn trực tuyến và chứng từ liên quan để làm căn cứ đối chiếu khi có khiếu nại phát sinh đối với những giao dịch đã thanh toán. Trong trường hợp, vì một lý do nào đó bạn không lưu giữ được chứng từ, PayME sẽ hỗ trợ bạn trong khả năng có thể việc cung cấp các chứng từ gốc đó. Trường hợp bạn đã thực hiện giao dịch, nhưng không nhận được hoá đơn trực tuyến, hoặc gặp sự cố trong quá trình giao dịch nêu tại điều này, bạn phải báo ngay cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

4. Quan hệ của PayME với các Bên:
4.1. Vai trò của PayME:
 • Thông qua website https://payme.vn, PayME cung cấp dịch vụ Ví điện tử với chức năng GIỮ HỘ tiền Việt Nam đồng (VNĐ) cho các bên Mua và bên Bán hàng hóa/dịch vụ có sử dụng PayME. Dựa trên căn cứ là số tiền giữ hộ đó, PayME bảo lãnh cho việc chuyển tiền thanh toán tức thời của bên Mua cho bên Bán.
 • Đơn vị tiền tệ: đơn vị tiền tệ quy định trên tài khoản của bạn mở tại PayME là tiền VNĐ. Bạn có thể yêu cầu PayME chi trả số tiền (số dư khả dụng) có trong tài khoản của bạn mở tại PayME vào bất kỳ thời gian nào thông qua chức năng “Rút tiền”.
 • Khi một khách hàng chuyển tiền cho PayME giữ hộ hoặc thanh toán thì: vào thời điểm PayME đã nhận được tiền, PayME sẽ cộng thêm vào tài khoản của khách hàng mở tại PayME một số tiền VNĐ bằng với số tiền mà PayME nhận được theo tỷ lệ 1:1 (trừ đi các khoản phí mà khách hàng phải trả nếu có).
 • PayME có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho bạn các thông tin, tài liệu cần thiết về việc sử dụng PayME.
 • PayME có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của bạn.
 • Không bán, trao đổi thông tin của bạn cho bên thứ ba.
 • PayME có thể khóa, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của bạn vào dịch vụ.
 • PayME có thể liên hệ với người bán hàng mà bạn giao dịch, liên hệ với ngân hàng của bạn, với người sử dụng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của bạn.
 • Phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi xảy ra khiếu nại, tố cáo liên quan đến các hành vi lừa đảo về tài chính hoặc vi phạm pháp luật.
 • Và các vai trò, trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
4.2. Thông tin cá nhân của bạn:

PayME luôn coi trọng vấn đề Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Hãy xem Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để hiểu hơn về những cam kết của PayME nhằm bảo vệ thông tin cho bạn cũng như việc sử dụng và chia sẻ thông tin khi cần.

4.3. Thông tin của những đối tượng khác:

Nếu bạn nhận được thông tin về khách hàng khác của chúng tôi khi sử dụng PayME, bạn phải giữ kín thông tin, không được tiết lộ hoặc phát tán thông tin này đến người khác hoặc dùng nó vào mục đích tiếp thị trừ khi có sự đồng ý của chính người đó.

4.4. Quyền sở hữu trí tuệ và An toàn bảo mật:

Bạn cam kết:

 • Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của PayME và các sản phẩm, dịch vụ khác của PayME. Không tự ý thay đổi tên gọi, hình ảnh, nút bấm và các thành phần liên quan đến thương hiệu của các sản phẩm của PayME tại bất kỳ đâu.
 • Hợp tác và cung cấp thông tin theo yêu cầu của PayME trong quá trình điều tra các trường hợp nghi ngờ phạm pháp, lừa đảo hoặc vi phạm các quy định của PayME.
 • Thực hiện đúng các hướng dẫn an toàn của PayME, tự bảo mật tài khoản và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra mất mát do rò rỉ thông tin từ phía mình.
4.5. Chuyển nhượng:

Khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của PayME, bạn không được chuyển nhượng bất cứ quyền và nghĩa vụ nào mà bạn đã thống nhất trong Bản thỏa thuận này. PayME bảo lưu quyền chuyển nhượng hoặc bất cứ quyền hay nghĩa vụ nào được ghi trong Bản thỏa thuận này tại bất kỳ thời điểm nào.

4.6. Thông báo tới bạn:

Bạn đồng ý rằng PayME có thể gửi thông báo tới bạn bằng cách thông báo trên website PayME hoặc gửi thư điện tử tới địa chỉ Email mà bạn đã cung cấp. Bạn sẽ nhận được thông báo/thư điện tử của chúng tôi trong vòng hai mươi bốn giờ tính từ khi chúng tôi đưa thông tin lên website.

Nếu những thông báo này được gửi qua Email, chúng tôi mặc định bạn sẽ nhận được thông tin sau hai (02) ngày làm việc tính từ thời điểm thư được gửi đi. Bạn có thể giới hạn yêu cầu chia sẻ thông tin qua Email bằng cách liên lạc với PayME theo thông tin liên hệ tại khoản 4.8. Điều 4 của Bản thỏa thuận này. Tuy nhiên, PayME có thể đóng tài khoản của bạn nếu bạn hủy chức năng nhận thông tin từ chúng tôi.

4.7. Liên hệ tới bạn:

Bằng việc cung cấp số điện thoại (di động và/hoặc cố định) khi sử dụng PayME, bạn đã đồng ý cho phép PayME được gửi tin nhắn SMS/MMS hoặc gọi điện thoại tới số điện thoại của bạn để giới thiệu, tư vấn, hỗ trợ hoặc thông báo hoặc quảng bá PayME.

4.8. Thông tin liên hệ của PayME:

Ngoài các phương thức liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ được PayME đưa lên website https://payme.vn , bạn có thể liên hệ hoặc gửi tài liệu tới địa chỉ của PayME theo thông tin như sau:

Công ty Cổ phần Công Nghệ PayME (gọi tắt là “PayME”).
Địa chỉ: 15-17 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: hotro@payme.vn

6. Quy định về chuyển tiền:
6.1. Quyền của bạn:

Bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản của người khác để thanh toán hóa đơn mua hàng hóa/dịch vụ, hoặc cũng có thể chuyển tiền trực tiếp mà không có hóa đơn (ví dụ: tặng tiền mừng hiếu/hỉ, hay chuyển tiền cho bạn bè/người thân ở xa…).

6.2. Giới hạn chuyển tiền:

Để kiểm soát rủi ro, PayME có thể áp giới hạn số tiền chuyển của mỗi tài khoản. Bạn có thể thấy giới hạn này bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayME của bạn. Nếu tài khoản của bạn đã được chứng thực và hợp lệ, chúng tôi có thể tăng hoặc bỏ giới hạn chuyển tiền cho bạn.

Khi bạn thực hiện giao dịch chuyển tiền, trong một số trường hợp chúng tôi sẽ báo cho bạn rằng giao dịch của bạn có nguy cơ xảy ra rủi ro cao hơn mức bình thường (ví dụ bạn chuyển tiền trực tiếp cho một người không quen biết mà không phải là giao dịch thanh toán tạm giữ). Lưu ý này không có nghĩa là tất cả giao dịch đều có nguy cơ gặp rủi ro và gian lận. Nó chỉ cảnh báo giao dịch đó có thể rủi ro, bạn có thể chọn tiếp tục giao dịch với một số lựa chọn có sẵn.

6.3. Từ chối giao dịch:

Khi bạn chuyển tiền tới một tài khoản khác, người được bạn chuyển tiền tới (Người nhận) không bắt buộc phải nhận. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm pháp lý thay PayME với bất kỳ rủi ro nào từ quyết định người nhận từ chối không nhận tiền.

7. Nhận tiền:
7.1. Phạm vi:

Thông qua số di động đã đăng ký với PayME, một tài khoản có quyền nhận không giới hạn số tiền chuyển đến một cách hợp pháp. Các khoản tiền không hợp pháp hoặc có nguồn gốc bất minh sẽ bị xem xét và có thể bị đóng băng/tạm giữ.

7.2. Thu hồi hoặc hoàn trả tiền:
 • Khi bạn nhận được một khoản thanh toán (tài khoản của bạn tại PayME sẽ nhận được một khoản tiền VNĐ tương ứng với giá trị của giao dịch chuyển tiền từ một tài khoản khác tới), bạn có trách nhiệm đảm bảo về toàn bộ khoản thanh toán này (bao gồm một số khoản phí được quy định ở Điều 9 trong Bản thỏa thuận này) nếu bạn phải hoàn lại hoặc bồi thường tiền cho người mua. bạn đồng ý cho phép PayME thu hồi các khoản hoàn lại hoặc bồi thường bằng cách ghi nợ vào tài khoản của bạn, nếu số dư trong tài khoản của bạn tại thời điểm đó không đủ trả, bạn phải bồi hoàn lại cho PayME qua những phương thức khác theo quy định của PayME.
 • Bạn có thể trả lại số tiền nhận được từ một tài khoản khác chuyển tới cho bạn trong trường hợp bạn không đồng ý hoặc không muốn thực hiện giao dịch với tài khoản đã chuyển tiền cho bạn. Việc hoàn lại tiền cần được thực hiện càng sớm càng tốt trong một khoảng thời gian hợp lý (nhưng không quá một (01) tháng) thông qua chức năng “Hoàn lại” (nếu giao dịch đã hoàn thành) hoặc chức năng “Từ chối” (nếu giao dịch đang bị tạm giữ) tại trang thông tin chi tiết của giao dịch nhận tiền tương ứng.
 • Khiếu nại: trong trường hợp đã nhận được tiền chuyển đến từ người mua nhưng sau đó bị người mua khiếu nại rằng bạn không thực hiện giao dịch mua bán một cách nghiêm túc (không chuyển hàng cho người mua, người mua không nhận được hàng sau thời gian cam kết của bạn, hoặc hàng giao cho người mua có sự sai khác lớn so với mô tả) thì PayME có quyền đóng băng số tiền đã nhận trong tài khoản của bạn để xác minh và xử lý. Khi đó, khiếu nại sẽ được giải quyết theo quy định xử lý Khiếu nại PayME.
 • Tra soát giao dịch thanh toán: là hoạt động khi PayME kiểm tra lại các giao dịch mà theo PayME đó là giao dịch có dấu hiệu gian lận. Nếu một giao dịch chuyển tiền nằm trong trạng thái phải tra soát, PayME sẽ xử lý và gửi thông báo tới cho người bán để ngừng chuyển hàng. PayME sẽ hướng dẫn và xóa hoặc đóng băng hoặc hủy giao dịch, thông báo cho người bán biết và trả tiền về cho người mua hoặc tạm giữ tiền của người mua để xác minh.
8. Điều khoản rút tiền:
8.1. Phạm vi:

Bạn có thể rút tiền có trong tài khoản của bạn mở tại PayME. Việc này có thể thực hiện bằng cách bạn đăng nhập vào tài khoản PayME và thực hiện gửi yêu cầu rút tiền theo hướng dẫn của PayME. Khi bạn rút tiền từ tài khoản PayME, có thể bạn sẽ phải trả phí theo quy định được cập nhật trong Bản thỏa thuận này.

Bạn có thể rút tiền bằng cách yêu cầu PayME chuyển tiền từ tài khoản của bạn mở tại PayME: chuyển vào tài khoản của bạn tại ngân hàng, hoặc bạn có thể đến trực tiếp văn phòng của PayME để nhận tiền mặt.

8.2. Giới hạn:

Tùy theo tình trạng tài khoản của bạn, PayME có thể quy định giới hạn số tiền được rút theo quy định của PayME và phù hợp với quy định pháp luật.

8.3. Thời gian xử lý:

PayME sẽ giải quyết yêu cầu rút tiền của bạn kể từ khi bạn gửi yêu cầu rút tiền theo đúng hướng dẫn và quy định của PayME như sau (áp dụng với các khoản tiền mà PayME cho rằng đó là tiền có nguồn gốc hợp pháp và bạn phải là người sở hữu hợp lệ tài khoản PayME đó): PayME sẽ duyệt lệnh chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bạn trong thời gian từ một (01) giờ tới tối đa là mười hai (12) giờ làm việc.

Lưu ý: thời gian bạn nhận được tiền (báo có trong tài khoản ngân hàng) sẽ phụ thuộc vào thời gian ngân hàng xử lý giao dịch chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Công Nghệ PayME tới tài khoản ngân hàng của bạn.

8.4. Các trường hợp hạn chế:

Bạn sẽ không rút được tiền hoặc phải chờ thời gian xử lý lâu hơn trong một số trường hợp sau đây:

 • Tài khoản của bạn đang bị phong tỏa.
 • Tài khoản của bạn đang bị khiếu nại, hoặc PayME có cơ sở để nghi ngờ rằng số tiền có trong tài khoản của bạn có nguồn gốc không hợp pháp.
 • Bạn khai báo sai tài khoản ngân hàng.
9. Quy định nạp tiền:
9.1. Phạm vi:

Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản PayME bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn tại website https://payme.vn , chọn mục “Nạp” để thực hiện giao dịch nạp tiền theo hướng dẫn của PayME. Khi thực hiện giao dịch nạp tiền, có thể bạn sẽ phải trả phí theo quy định của Bản thỏa thuận này. Thông tin về các kênh nạp tiền vào tài khoản PayME, bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại website https://payme.vn

9.2. Thời gian xử lý:

Tùy thuộc phương thức bạn sử dụng để nạp tiền vào tài khoản, PayME sẽ ghi có số dư tiền VNĐ tương ứng với giao dịch nạp tiền của bạn (trừ đi phí giao dịch nếu có) vào tài khoản của bạn tại PayME. Quy định cụ thể về thời gian xử lý với mỗi phương thức, bạn vui lòng tham khảo tại website https://payme.vn .

9.3. Trường hợp hạn chế:

Bạn không được nạp tiền vào tài khoản (hoặc nếu cố tình nạp được thì số tiền đó có thể bị đóng băng/tạm giữ bởi PayME tại bất cứ thời điểm nào) trong trường hợp số tiền bạn chuyển tới PayME để nạp tiền có nguồn gốc không hợp pháp, ví dụ: chuyển tiền từ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế ăn cắp…

Phí dịch vụ: bảng phí các loại giao dịch hiện hành, bạn có thể tham khảo tại website https://payme.vn .

10. Quy định trách nhiệm và quyền:
10.1. Trách nhiệm của bạn:

Khi sử dụng PayME bạn sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ tài khoản PayME của bạn. Có thể bạn phải bồi thường cho PayME và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu bạn vi phạm Bản thỏa thuận người dùng này hay nếu bạn gây tổn thất, thiệt hại cho PayME, cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.

Trong trường hợp PayME trừ tiền từ tài khoản PayME của bạn để hoàn trả tiền cho một tài khoản khác, nếu số dư tài khoản của bạn tại thời điểm đó không đủ cho giao dịch, PayME có thể ghi âm tài khoản PayME của bạn và bạn sẽ được PayME yêu cầu Nạp tiền bổ sung vào tài khoản PayME để bù đắp cho số tiền đã bị ghi âm. Nếu bạn không làm như vậy theo đúng thời hạn thì PayME có thể kiện bạn ra tòa án theo quy định pháp luật của Việt Nam.

10.2. Quyền của PayME:

Nếu PayME có lý do để cho rằng bạn vi phạm những hoạt động bị giới hạn, PayME sẽ làm hết mức để bảo vệ PayME, và/hoặc người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan. Những hành động chúng tôi có thể thực hiện gồm (nhưng không chỉ giới hạn ở những hành động này):

 • PayME có thể đóng, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của bạn vào tài khoản hoặc dịch vụ.
 • PayME có thể có những thông tin cập nhật sai vì thông tin đó do bạn cung cấp cho PayME.
 • Bất cứ lúc nào, PayME cũng có thể từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • PayME có thể tạm giữ/đóng băng các khoản tiền của bạn trong thời gian một trăm tám mươi (180) ngày nếu thấy cần thiết để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra.
 • Nếu bạn bị khiếu nại, tranh chấp, đòi hoàn lại tiền… PayME có thể tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong tài khoản của bạn đến khi nào vấn đề được giải quyết theo quy định của bản thỏa thuận này.
 • PayME có thể sử dụng các quy định luật pháp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để áp dụng với bạn.
11. Lỗi và sự cố:
11.1. Phát hiện lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/chính xác:

Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch trên tài khoản của bạn vào bất kỳ thời gian nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản PayME của bạn tại website của PayME và truy cập mục “Quản trị giao dịch”. Nếu bạn có lý do để cho rằng tài khoản của bạn đang có vấn đề, hãy thông báo ngay cho PayME biết khi:

 • Có thông báo giao dịch không chính xác.
 • Có giao dịch không hợp lệ được gửi tới tài khoản của bạn.
 • Có sự truy cập không hợp lệ vào tài khoản của bạn.
 • Mật khẩu đăng nhập và/hoặc mật khẩu thanh toán bị lộ hoặc bạn bị mất số điện thoại di động đã đăng ký để nhận mật khẩu từ PayME.
 • Ai đó đã/đang chuyển tiền bằng tài khoản của bạn hoặc sử dụng tài khoản của bạn để thanh toán mà không được phép của bạn (việc này được gọi là “Sử dụng tài khoản trái phép”).
11.2. Thông báo lỗi hoặc giao dịch không hợp lệ/chính xác tới PayME:

Thông báo tới PayME nếu bạn tin rằng giao dịch của mình có xảy ra lỗi/sự cố hoặc có giao dịch không hợp lệ/chính xác trong tài khoản của bạn, xin vui lòng sử dụng một trong các cách liên hệ tới PayME như sau:

 • Tổng đài: 1900.88.66.65
 • Email: hotro@payme.vn
 • Trao đổi trực tuyến với nhân viên hỗ trợ của PayME thông qua các nick chat được tích hợp trên web của PayME.
 • Đến văn phòng làm việc của PayME.

Bạn phải gửi thông báo tới PayME trong thời hạn là hai mươi bốn (24) giờ làm việc kể từ khi bạn phát hiện ra lỗi hoặc sự cố.

11.3. Xem xét và xử lý thông báo của bạn:

PayME sẽ gửi thông báo kết quả điều tra về các trường hợp này trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi PayME nhận được thông báo của bạn (hoặc hai mươi (20) ngày làm việc cho các giao dịch đã hoàn thành). Nếu lỗi thuộc về phía PayME – chúng tôi sẽ khắc phục ngay lập tức. Tuy nhiên khi cần thêm thời gian, PayME có thể sẽ dùng đến chín mươi (90) ngày để xem xét các khiếu nại cho các giao dịch đã hoàn thành hoặc bên ngoài Việt Nam.

11.4. Xử lý lỗi và Giới hạn:

Nếu PayME phát hiện được quá trình giao dịch bị lỗi từ phía PayME, chúng tôi sẽ sửa lỗi. Nếu lỗi xảy ra mà kết quả là số tiền bạn nhận được ít hơn số tiền thực tế giao dịch, chúng tôi sẽ thanh toán bù cho bạn. Nếu lỗi xảy ra và bạn nhận được nhiều hơn số tiền thực tế, chúng tôi sẽ trừ đi số tiền thừa từ tài khoản PayME của bạn.

Nếu lỗi xảy ra và kết quả là các giao dịch không được thực hiện hoặc với số tiền không đúng, PayME sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại mà bạn phải chịu, trừ các trường hợp sau:

 • Lỗi không phải do PayME gây ra.
 • Số dư tài khoản PayME của bạn không có đủ số tiền để thực hiện giao dịch.
 • Hệ thống của PayME không hoạt động tốt và bạn “đã biết” về việc này khi tiến hành giao dịch.
 • Trường hợp bất khả kháng như được tại Bản thỏa thuận này.
11.5. Các hành động bị giới hạn:

Khi sử dụng PayME bạn sẽ không được:

 • Vi phạm bản thỏa thuận này và/hoặc tất cả các chính sách/quy định khác mà bạn đã đồng ý với PayME.
 • Vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của PayME và của các bên thứ ba liên quan.
 • Hành động có tính chất làm mất uy tín, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa hoặc quấy rối.
 • Cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm.
 • Gửi hoặc nhận các khoản tiền mà theo PayME thì đó là các khoản tiền phi pháp hay có thể gọi là “Tiền đen”.
 • Từ chối hợp tác điều tra, hoặc không cung cấp thông tin theo yêu cầu của PayME.
 • Quản lý một tài khoản kết nối tới một tài khoản khác vi phạm một trong những hành động bị giới hạn ở mục này.
 • Sử dụng dịch vụ PayME theo cách để cố ý tạo ra các tranh chấp, khiếu nại, đòi bồi thường.
 • Tiết lộ thông tin của người sử dụng khác cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông tin vào những mục đích tiếp thị/quảng cáo mà bạn chưa được cho phép.
 • Có những hành động vượt quá giới hạn hoặc chuyển các lệnh không hợp lệ lên hệ thống của PayME.
 • Phát tán virus, trojan, worms hoặc các chương trình máy tính có hại gây trở ngại, gian lận hoặc ảnh hưởng tới hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của người sử dụng khác và/hoặc của PayME.
 • Sử dụng bất kỳ các loại robot, spider, các thiết bị tự động khác hoặc thực hiện thủ công để giám sát hay sao chép website của PayME mà không được chúng tôi cho phép.
 • Sử dụng các thiết bị, phần mềm để vượt qua (hoặc phá) các biện pháp mà PayME thiết lập nhằm đảm bảo an toàn hệ thống của PayME.
 • Hành động làm mất kết nối PayME từ nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các nhà cung cấp khác.
 • Tranh chấp với PayME.
11.6. Liên hệ với PayME:

Nhiệm vụ của chúng tôi là luôn lắng nghe, học hỏi và rút kinh nghiệm để ngày càng cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất với giá cạnh tranh và cố gắng làm hài lòng khách hàng bằng cách thực hiện tốt điều đó. Vì vậy, nếu có bất cứ vấn đề tranh chấp nào giữa bạn và PayME, thì trước tiên bạn hãy vui lòng liên hệ tới trung tâm hỗ trợ khách hàng của PayME theo một trong các phương thức sau:

 • Tổng đài: 1900.88.66.65
 • Email: hotro@payme.vn
 • Chat với nhân viên hỗ trợ thông qua các nick chat được tích hợp trên website của PayME.
 • Gửi khiếu nại trong mục “Quản trị khiếu nại” khi bạn đăng nhập vào tài khoản PayME.

*Lưu ý: Nhân viên của PayME làm việc từ 8g00 tới 17h30 các ngày từ thứ 2 tới thứ 6.

II. CHẤP NHẬN THANH TOÁN PAYME

Điều khoản này có giá trị áp dụng cho bạn trong vai trò là bên bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, cho phép khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng PayME (Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán, gọi tắt là “ĐVCNTT”).

1. Giải thích từ ngữ:

Ngoài những từ ngữ được giải thích theo quy định tại Bản thỏa thuận này, một số thuật ngữ tại quy định này được hiểu như sau:

 • Ngày làm việc: là bất kỳ ngày nào trừ ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam và của các quốc gia hợp tác với PayME hỗ trợ phương thức thanh toán.
 • Đơn Vị Chấp Nhận Thanh Toán (ĐVCNTT) là tổ chức, cá nhân kết nối với hệ thống cung ứng Dịch vụ TGTT cho cho phép khách hàng thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua Dịch Vụ TGTT do PayME cung ứng.
 • Ngân hàng phát hành là ngân hàng, hoặc các tổ chức được phép phát hành thẻ theo quy định pháp luật.
 • Tổ chức Thẻ Quốc tế (TCTQT) là hiệp hội các tổ chức tài chính, tín dụng hoặc công ty phát hành và thanh toán thẻ quốc tế, bao gồm tổ chức Visa, MasterCard, JCB…
 • QRCode (Quick Response Code) là một dạng mã vạch ma trận có thể được đọc bởi một máy đọc mã vạch hoặc thiết bị di động thông minh có chức năng chụp ảnh (camera) với ứng dụng chuyên biệt để quét mã vạch.
 • Khách hàng là bất kỳ cá nhân hay tổ chức có sử dụng Dịch vụ PayME hoặc ứng dụng do các đối tác của PayME cung cấp để thanh toán cho các dịch vụ và/hoặc hàng hóa, là người cư trú hoặc không cư trú tại Việt Nam được PayME hỗ trợ để thanh toán.
 • Phương thức thanh toán nghĩa là cách thức khách hàng sử dụng nguồn tiền khi thực hiện các giao dịch thanh toán.
 • Phương thức thanh toán QRCode là phương thức cho phép khách hàng sử dụng chức năng quét mã QRCode trên điện thoại di động để thanh toán hàng hóa/dịch vụ tại các ĐVCNTT.
 • Hàng hóa hoặc dịch vụ là hàng hóa hoặc dịch vụ do các ĐVCNTT cung cấp cho khách hàng theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.
2. Phí dịch vụ thanh toán:

Mức phí dịch vụ thanh toán: được xác định xác định tại công cụ đối soát dành cho ĐVCNTT và/hoặc thỏa thuận với ĐVCNTT trong từng trường hợp.

Đối với ĐVCNTT sử dụng phương thức thanh toán không cần ký kết một thỏa thuận sử dụng dịch vụ riêng với PayME hoặc sử dụng phương thức quét mã tại quầy hàng, mức phí dịch vụ sẽ được xác định theo chính sách của PayME ban hành từng thời kỳ và được thể hiện trên biểu phí dịch vụ đăng tải công khai trên https://payme.vn .

Các khoản phí dịch vụ thanh toán không bao gồm bất kỳ khoản thuế VAT hay bất kỳ khoản phí, lệ phí nào liên quan đến hàng hóa, dịch vụ của ĐVCNTT.

3. Đối soát, thanh toán:

PayME sẽ cung cấp cho ĐVCNTT công cụ đối soát ghi nhận các thông tin giao dịch thanh toán cùng các hướng dẫn trên công cụ đó.

ĐVCNTT có thể trực tiếp đăng nhập vào công cụ đối soát, thực hiện theo hướng dẫn để có thể tiến hành các hoạt động đối soát trước khi thanh toán.

Thời gian, quy trình thanh toán tiền mua hàng cho ĐVCNTT, hóa đơn phí, nếu PayME và ĐVCNTT không có thỏa thuận khác, sẽ được áp dụng theo quy trình được PayME đăng tải công khai tại công cụ đối soát cấp cho ĐVCNTT.

4. Quy định về giao dịch bồi hoàn:

Việc bồi hoàn được thực hiện theo quy định về chính sách bồi hoàn giao dịch dành cho ĐVCNTT.

5. Quyền và trách nhiệm của các bên:
5.1. Quyền và trách nhiệm của PayME:
 • Được thực hiện các hoạt động nêu tại Thỏa thuận sử dụng PayME.
 • Tuân thủ quy định hiện hành đối với Dịch vụ TGTT do PayME cung cấp. Hướng dẫn ĐVCNTT và Khách Hàng cách thức sử dụng dịch vụ.
 • Đưa ra các khuyến cáo, yêu cầu đối với ĐVCNTT để đảm bảo sự an toàn, hạn chế rủi ro thanh toán. Phối hợp với ĐVCNTT thực hiện các biện pháp rủi ro, đảm bảo an toàn bảo mật khi cung ứng, sử dụng dịch vụ.
 • Lưu trữ, quản trị dữ liệu thẻ, dữ liệu giao dịch thực hiện qua hệ thống của mình theo quy định pháp luật và chuẩn bảo mật PCIDSS.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi kỹ thuật của hệ thống, lỗi để lộ thông tin khách hàng của PayME.
 • Cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất về các giao dịch thông qua hệ thống của PayME khi phát sinh yêu cầu của ĐVCNTT.
 • Thanh toán tiền mua hàng của khách hàng cho ĐVCNTT, đối soát theo thỏa thuận giữa PayME và ĐVCNTT.
 • Hỗ trợ và nỗ lực giải quyết các giao dịch cần xác minh, các yêu cầu đối soát, khiếu nại trong phạm vi trách nhiệm của mình. Thực hiện đối soát, xác nhận số liệu theo thỏa thuận với ĐVCNTT.
 • Thanh toán, xuất hóa đơn hợp lệ cho ĐVCNTT theo các thỏa thuận với ĐVCNTT. Không phải trả bất kỳ khoản lãi nào trong thời hạn thanh toán theo thỏa thuận với ĐVCNTT.
 • Phối hợp với ĐVCNTT trong các hoạt động truyền thông dịch vụ hợp tác.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa thuận sử dụng này và các thỏa thuận giữa PayME và ĐVCNTT.
5.2. Quyền và trách nhiệm của ĐVCNTT:
 • Quản trị cơ sở dữ liệu hàng hóa, dịch vụ, giao dịch và khách hàng.
 • Đáp ứng các quy định pháp luật, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về hàng hóa, dịch vụ do mình cung ứng, và cung cấp cho PayME các hồ sơ, tài liệu có liên quan ngay khi PayME yêu cầu. Nếu không thể cung cấp, hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, các quy định pháp luật, PayME có quyền áp dụng biện pháp tạm dừng cung cấp dịch vụ cho ĐVCNTT. ĐVCNTT đảm bảo không để PayME phải chịu bất kỳ tổn thất nào và đồng ý thực hiện việc khắc phục và bồi thường bằng chi phí của mình với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc ĐVCNTT vi phạm các quy định này.
 • Đảm bảo rằng:
 • (i) các hàng hóa, dịch vụ của ĐVCNTT được tích hợp thanh toán không trái với quy định của pháp luật, bất cứ thỏa thuận nào với bên thứ ba, hoặc quyền của bên thứ ba bất kỳ về bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật kinh doanh hay các quyền tương tự.
  (ii) ĐVCNTT là chủ sở hữu hợp pháp và/hoặc được cấp giấy phép hợp pháp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ bất kỳ trên đối tượng tích hợp thanh toán.
  (iii) Đối tượng tích hợp và sử dụng dịch vụ PayME đáp ứng đầy đủ, chính xác các yêu cầu của pháp luật thương mại điện tử.

 • Cam kết và chịu trách nhiệm toàn bộ về hàng hóa dịch vụ do mình cung cấp và đảm bảo việc thực thi đầy đủ, nhanh chóng và hoàn thành, đối với các yêu cầu tích hợp, cung ứng hàng hóa dịch vụ.
 • Chịu trách nhiệm giải quyết trực tiếp với chủ thẻ tất cả các tranh chấp, khiếu nại về nghĩa vụ giao hàng hoá và chất lượng hàng hoá/dịch vụ do ĐVCNTT cung cấp.
 • Cam kết không yêu cầu người mua cung cấp trực tiếp các thông tin tài chính cá nhân, cụ thể như: tài khoản thanh toán tại ngân hàng, số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập tài khoản PayME v.v…
 • Tuân thủ quy định bảo mật thông tin và đảm bảo mọi nhân viên của mình, các bên liên quan của ĐVCNTT cũng phải tuân thủ quy định này.
 • Chỉ sử dụng các thông tin, tài liệu trong và/hoặc phát sinh từ và/hoặc có liên quan đến việc hợp tác giữa PayME và ĐVCNTT vào mục đích hoàn thành thỏa thuận với PayME và không sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của PayME. Không sử dụng dịch vụ để thực hiện:
 • (i) các hành vi rửa tiền, lừa đảo, đưa và nhận hối hộ.
  (ii) mua bán các sản phẩm, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  (iii) các hành vi khác bị cấm và/hoặc vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục ở Việt Nam.

 • Thông báo đến PayME khi thay đổi thông tin kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn về quyền sở hữu, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm và/hoặc dịch vụ… của ĐVCNTT và chính sách hàng hóa dịch vụ của ĐVCNTT.
 • Bằng cách sử dụng dịch vụ PayME, bạn cấp cho PayME quyền sử dụng và mô tả tên doanh nghiệp, nhãn hiệu và logo của bạn trên trang web của chúng tôi và trong ứng dụng trên điện thoại di động và web của PayME với mục đích xác định và giới thiệu đến bạn và các sản phẩm và dịch vụ của bạn và tạo thuận lợi cho giao dịch người tiêu dùng với bạn.
 • Bằng chi phí của mình, trang bị đầy đủ, bảo dưỡng thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng cho các loại máy móc, thiết bị kết nối, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng…. để có thể kết nối, truy cập an toàn Dịch vụ TGTT.
 • Không thu thêm bất kỳ loại phí nào đối với khách hàng khi thanh toán thông qua PayME dưới bất kỳ hình thức nào. Trường hợp không tuân thủ cam kết, PayME có quyền chấm dứt hợp tác và yêu cầu ĐVCNTT bồi thường thiệt hại cho khách hàng hoặc áp dụng các biện pháp thích hợp theo các điều khoản cam kết giữa các bên.
 • Không gửi những yêu cầu thanh toán trước đây đã bị hoàn lại tiền.
 • Không sao chụp, lưu trữ, lấy thông tin thẻ, thông tin tài khoản PayME, sử dụng can thiệp vào quá trình nhập thông tin, hay bất kỳ biện pháp nào khác để có được thông tin thẻ, thông tin tài khoản PayME, không yêu cầu khách hàng cung cấp bất kỳ thông tin tài chính cá nhân nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở: tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản PayME, trừ trường hợp duy nhất nhằm một mục đích ĐVCNTT hoàn trả lại tiền cho khách hàng, ĐVCNTT có thể yêu cầu khách hàng cung cấp số tài khoản để chuyển tiền trả lại.
 • Kiểm tra lại toàn bộ thông tin liên quan đến giao dịch thanh toán thành công trước khi thực hiện nghĩa vụ giao hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Trường hợp có bất kỳ sai sót nào, ĐVCNTT phải ngay lập tức thông báo cho khách hàng và PayME để phối hợp xử lý.
 • Lưu trữ toàn bộ các chứng từ, hóa đơn bán hàng/cung cấp dịch vụ hoặc phiếu xuất kho, phiếu giao nhận có chữ ký của người mua, vận đơn của hãng vận chuyển, màn hình trạng thái kết quả giao dịch của hệ thống ĐVCNTT để đối chiếu khi có các khiếu nại, khiếu kiện. Thời gian lưu trữ tối thiểu là mười tám (18) tháng kể từ ngày giao dịch thanh toán thành công. Cung cấp cho PayME bản chính các hồ sơ tài liệu có liên quan để phục vụ công tác đối soát, tra soát, xử lý khiếu nại, tranh chấp trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của PayME.
 • Bảo mật hệ thống của mình để tránh truy cập trái phép vào hệ thống của PayME thông qua hệ thống của ĐVCNTT.
 • Chịu trách nhiệm đầy đủ, toàn diện về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của các hồ sơ, tài liệu, thông tin cung cấp cho PayME cũng như quá trình cung ứng hàng hóa, dịch vụ.
 • Tuân thủ các khuyến cáo của PayME trong quá trình tích hợp và sử dụng dịch vụ.
 • Thanh toán đầy đủ tiền phí dịch vụ cho PayME.
 • Phối hợp với PayME trong các hoạt động truyền thông dịch vụ hợp tác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ PayME, ĐVCNTT cấp cho PayME quyền sử dụng và mô tả tên doanh nghiệp, nhãn hiệu và logo của bạn trên trang web của chúng tôi và trong ứng dụng trên điện thoại di động và web của PayME với mục đích xác định và giới thiệu đến bạn và các sản phẩm và dịch vụ của bạn và tạo thuận lợi cho giao dịch người tiêu dùng với bạn.
 • Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Bản thỏa thuận này và các thỏa thuận giữa các bên.
5.3. Giao dịch thanh toán không huỷ ngang:

ĐVCNTT không thể huỷ, thay đổi bất kỳ yêu cầu thanh toán nào đã được thực hiện thành công, hệ thống đã chuyển tiền ghi có trong tài khoản PayME và được hệ thống của PayME ghi nhận với đầy đủ thông tin về chủ tài khoản hợp lệ cùng với các chi tiết nghiệp vụ được thực hiện.

Bất kỳ yêu cầu thanh toán thành công nào sẽ được PayME coi là có giá trị và không hủy ngang, trừ khi đó là một giao dịch không được phép vì các mục đích của Bản thỏa thuận này.

5.4. Quy định về tra soát và xử lý khiếu nại:

ĐVCNTT tiếp nhận và giải quyết trực tiếp với người mua về các tra soát khiếu nại liên quan đến chất lượng và nghĩa vụ cung cấp hàng hoá/dịch vụ. Cụ thể là: Nếu hệ thống PayME ghi nhận số tiền thanh toán thành công, nhưng người mua không nhận được hàng hóa/dịch vụ thì ĐVCNTT tiến hành thỏa thuận với khách hàng việc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người mua trong vòng 01 (một) ngày làm việc hoặc bồi hoàn cho người mua theo các thỏa thuận giữa ĐVCNTT và PayME.

Trường hợp hệ thống PayME không truyền kết quả thanh toán thành công, nhưng người mua được thông báo đã bị trừ tiền thì PayME sẽ phối hợp xác minh với tổ chức phát hành thẻ, tài khoản để kiểm tra tình trạng giao dịch:

 • Nếu đã thanh toán thành công, thì ĐVCNTT tiến hành cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người mua trong vòng một (01) ngày làm việc hoặc hoàn trả cho người mua theo quy định tại chính sách bồi hoàn.
 • Nếu chưa thanh toán thành công thì ĐVCNTT thông báo kết quả cho người mua là giao dịch thất bại và người mua chưa bị trừ tiền.
 • Trường hợp PayME xác định kết quả giao dịch thanh toán không thành công mà ĐVCNTT ghi nhận là giao dịch thanh toán thành công, thì ĐVCNTT sẽ tự chịu trách nhiệm trong việc giao hàng hóa, dịch vụ cho người mua.

Hình thức gửi yêu cầu tra soát khiếu nại: email, fax, điện thoại từ đầu mối tra soát khiếu nại. Thời hạn tra soát khiếu nại là ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch thanh toán. Khiếu nại phát sinh ngoài thời gian trên, PayME sẽ không có trách nhiệm tiếp nhận xử lý.

III. CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN:

Chính sách bồi hoàn này điều chỉnh các giao dịch bồi hoàn (giao dịch bị yêu cầu xử lý hoàn tiền) Các giao dịch hoàn trả hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo chính sách hoàn trả hàng hóa dịch vụ của ĐVCNTT, không điều chỉnh bởi quy định này:

1. Điều kiện khi khiếu nại yêu cầu bồi hoàn đối với người mua/chủ thẻ:
 • Tài khoản thanh toán hợp lệ và là chính chủ thẻ, chủ tài khoản PayME, tài khoản của đối tác hợp tác với PayME.
 • Yêu cầu phát sinh trong thời hạn giải quyết khiếu nại.
 • Cung cấp cho PayME các chứng từ liên quan đến giao dịch kịp thời, chính xác, đầy đủ trong suốt quá trình xử lý.
 • Chưa nhận được bất kỳ khoản hoàn trả nào hoặc giá trị thay thế liên quan đến việc mua hàng/thanh toán dịch vụ tại thời điểm PayME thông báo kết quả giải quyết khiếu nại và hoàn trả.
 • Nếu khiếu nại yêu cầu hoàn trả đối với giao dịch thẻ quốc tế qua PayME thì người mua, chủ thẻ phải đáp ứng các quy định của tổ chức thẻ quốc tế có liên quan.
 • Tuân thủ các hướng dẫn của PayME trong từng trường hợp cụ thể.
2. Yêu cầu đối với ĐVCNTT:
 • Tuân thủ chính sách xử lý giao dịch bị yêu cầu bồi hoàn thỏa thuận với PayME.
3. Quy định Bồi hoàn:

Nếu bạn là ĐVCNTT, việc phối hợp yêu cầu bồi hoàn giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ sẽ được áp dụng theo Quy định phối hợp xử lý Giao Dịch bị yêu cầu bồi hoàn với ĐVCNTT.

Đối với khiếu nại bồi hoàn giao dịch khác sẽ được thực hiện theo quy định này.

Chi tiết các trường hợp như sau:

Giao dịch có yêu cầu hoàn tiền tự nguyện từ ĐVCNTT:

 • Mô tả chi tiết: là giao dịch được ĐVCNTT tự nguyện yêu cầu bồi hoàn cho khách hàng.
 • Xử lý giao dịch bồi hoàn: hoàn tiền theo yêu cầu của ĐVCNTT.

Giao dịch bị khiếu nại yêu cầu bồi hoàn:

 • Mô tả chi tiết: người mua không nhận được hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm) đã thanh toán bằng PayME hoặc hàng hóa, dịch vụ được giao không đúng như mô tả: người mua nhận được sản phẩm đã thanh toán bằng PayME, nhưng sản phẩm được giao không đáp ứng mô tả của ĐVCNTT tại thời điểm thanh toán.
 • Xử lý giao dịch bồi hoàn: PayME phối hợp với ĐVCNTT thực hiện kiểm tra xác minh các thông tin yêu cầu xử lý giao dịch hoàn trả. Kết quả sau khi xác minh thông tin:
  • Nếu không phải hoàn tiền: kết thúc xử lý yêu cầu.
  • Nếu phải hoàn tiền, ĐVCNTT thực hiện lệnh hoàn tiền cho người mua.

Giao dịch lỗi:

 • Mô tả chi tiết: giao dịch được PayME xác định có lỗi xảy ra trong quá trình truyền tín hiệu giao dịch.
 • Xử lý giao dịch bồi hoàn: PayME phối hợp với ĐVCNTT thực hiện kiểm tra yêu cầu xử lý giao dịch lỗi. Kết quả sau khi xác minh thông tin:
  • Nếu hai bên tiếp tục hoàn tất giao dịch thì kết thúc xử lý, không phát sinh hoàn tiền.
  • Nếu hai bên không tiếp tục hoàn tất giao dịch thì sẽ phát sinh hoàn tiền.

Giao dịch trái phép:

 • Mô tả chi tiết: giao dịch bị hoàn tiền do khiếu nại của chủ thẻ, chủ tài khoản PayME xác định có gian lận, giả mạo khi thực hiện giao dịch.
 • Xử lý giao dịch bồi hoàn: nếu yêu cầu hoàn trả theo thủ tục giải quyết của Tổ chức Thẻ Quốc tế, việc xử lý kết quả giải quyết khiếu nại liên quan đến giao dịch trái phép sẽ được thực hiện theo quy định của Tổ chức Thẻ Quốc tế. Nếu yêu cầu hoàn trả theo thủ tục giải quyết của Tổ chức Thẻ Quốc tế, việc xử lý kết quả giải quyết khiếu nại liên quan đến giao dịch trái phép sẽ được thực hiện theo quy định của Tổ chức Thẻ Quốc tế.
 • Lưu ý: Trường hợp ĐVCNTT tự thỏa thuận với khách hàng việc xử lý hoàn trả thì ĐVCNTT phải cung cấp cho PayME đầy đủ căn cứ chứng minh việc hoàn tất hoàn trả, và tự chịu trách nhiệm nếu người mua vẫn tiếp tục yêu cầu PayME xử lý giao dịch hoàn trả.
4. Xử lý khiếu nại yêu cầu bồi hoàn:

a) Thực hiện theo quy định tại quy định xử lý khiếu nại tại thỏa thuận này.

b) Trên cơ sở kết quả xử lý khiếu nại, PayME hoặc ĐVCNTT sẽ thực hiện bồi hoàn cho bạn.

5. Phương thức bồi hoàn:

a) Đối với giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế qua PayME: việc hoàn trả được thực hiện vào thẻ quốc tế đã thanh toán.

b) Nếu phát sinh nghĩa vụ hoàn trả, việc hoàn trả sẽ được thực hiện ưu tiên vào tài khoản PayME của khách hàng.

c) Trường hợp khách hàng có yêu cầu khác đến PayME, việc hoàn trả sẽ được thực hiện theo yêu cầu của khách hàng.

6. Quy định xử lý tra soát, khiếu nại:
6.1. Các kênh tiếp nhận hỗ trợ xử lý tra soát, khiếu nại:
 • Tổng đài: 1900.88.66.65
 • Email: hotro@payme.vn

Thời gian: 24/24 giờ trong ngày và 7/7 ngày trong tuần.

Việc tra soát và giải quyết khiếu nại qua tổng đài điện thoại sẽ được ghi âm để nâng cao chất lượng dịch vụ.

 • Trực tiếp tại văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Công Nghệ PayME – địa chỉ: 15-17 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
6.2. Điều kiện tiếp nhận hỗ trợ tra soát, khiếu nại:

Điều kiện để PayME tiếp nhận, hỗ trợ xử lý tra soát, khiếu nại:

 • Do chính chủ thẻ, chủ tài khoản PayME thực hiện.
 • Phải trong thời gian được quyền yêu cầu tra soát khiếu nại.
 • Phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu căn cứ có liên quan đến nội dung khiếu nại theo yêu cầu của PayME đối với từng trường hợp cụ thể và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng do mình cung cấp theo quy định của pháp luật.
7. Thời hạn được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại:
 • Đối với giao dịch thanh toán từ số dư tài khoản PayME, tài khoản ngân hàng, thẻ nội địa liên kết trên PayME: sáu mươi (60) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát, khiếu nại.
 • Đối với giao dịch thanh toán từ thẻ quốc tế: sáu mươi (60) ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch đề nghị tra soát khiếu nại.
 • Đối với các trường hợp đề nghị tra soát, khiếu nại quá thời hạn trên: PayME chỉ hỗ trợ thực hiện truy xuất chứng từ cho bạn.
8. Thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại:
 • Đối với giao dịch từ số dư tài khoản PayME, tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng nội địa liên kết trên PayME: Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị lần đầu của bạn.
 • Đối với các yêu cầu tra soát, hỗ trợ sử dụng tài khoản PayME: trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày tiếp nhận đề nghị tra soát, hỗ trợ.
 • Đối với giao dịch thẻ quốc tế, thời hạn xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại sẽ thực hiện theo quy định của Tổ chức Thẻ Quốc tế.
9. Xử lý kết quả tra soát, khiếu nại:
9.1. Nguyên tắc xử lý:
 • Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại đáp ứng quy định tại thỏa thuận này, và các quy định pháp luật liên quan tại thời điểm xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.
 • Tôn trọng nguyên tắc thỏa thuận, thương lượng.
 • Việc bồi hoàn tổn thất (nếu có) sẽ được thực hiện trên cơ sở kết quả tra soát, khiếu nại và thỏa thuận hai bên và quy định của pháp luật hiện hành đối với những tổn thất phát sinh không do lỗi của khách hàng và/hoặc không thuộc các trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận về điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.
 • Đối với đề nghị do nghi ngờ có gian lận, PayME sẽ tạm dừng cung ứng dịch vụ ngay khi tiếp nhận đề nghị của khách hàng, khách hàng phải tự chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tổn thất tài chính phát sinh do việc sử dụng dịch vụ trước thời điểm PayME thực hiện việc tạm dừng cung ứng dịch vụ.
 • Các bên không lợi dụng kết quả giải quyết tra soát khiếu nại để thực hiện bất kỳ hành động nào gây tổn hại đến danh dự, uy tín của bên còn lại.
9.2. Đối với hoạt động sử dụng dịch vụ PayME:

Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại sẽ được thực hiện trên cơ sở kết quả xử lý đề nghị tra soát khiếu nại trong vòng năm (05) ngày kể từ ngày PayME thông báo kết quả tra soát, khiếu nại.

Nếu hết thời hạn xử lý kết quả tra soát, khiếu nại mà vẫn chưa xác định được nguyên nhân hay lỗi thuộc bên nào thì trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc tiếp theo, PayME sẽ thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền phân định rõ lỗi và trách nhiệm của các bên.

9.3. Đối với trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm:

Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, PayME sẽ thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn), đồng thời thông báo bằng văn bản cho khách hàng về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, PayME sẽ thỏa thuận với khách hàng về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.

Nếu không thỏa thuận được và/hoặc không đồng ý với quá trình xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại thì việc giải quyết tranh chấp được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với các yêu cầu tra soát, khiếu nại bồi hoàn: việc xử lý sẽ được thực hiện theo chính sách bồi hoàn tại thỏa thuận người dùng này.

10. Quyền sở hữu trí tuệ:

Toàn bộ quyền hiện tại và tương lai liên quan đến bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp (dù được đăng ký hay không) hoặc quyền về cơ sở dữ liệu, sáng chế hoặc bí mật kinh doanh, bí quyết quyền về thiết kế, các bản vẽ, tên hiệu thương mại và kinh doanh, tên miền, toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ khác và những ứng dụng này có thể được tạo ra) có thể được bảo vệ tại bất kỳ quốc gia liên quan nào trên thế giới. Tất cả các quyền đều được bảo lưu. Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong Bản thỏa thuận này, bạn không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phát sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền sở hữu trí tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của PayME. Bạn không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền sở hữu trí tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của PayME.

11. Qui định khác:
11.1. Thông tin thông báo của PayME:
 • Việc thông báo được thực hiện theo một trong các phương thức sau:
  (i) trên website.
  (ii) các phương tiện truyền thông đại chúng.
  (iii) niêm yết công khai tại địa chỉ giao dịch của PayME.
  (iv) gửi thông tin cho Khách hàng thông qua đường bưu điện, email, fax, tin nhắn, điện thoại đã đăng ký.
  (v) các phương thức khác đã được ĐVCNTT đồng ý.
 • Thông báo được xem như bạn đã nhận khi:
  (i) trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày gửi đi (theo dấu bưu điện đi), nếu gửi bằng thư hoặc
  (ii) vào ngày gửi đi nếu gửi bằng fax, tin nhắn tự động, email, điện thoại trực tiếp.

Kể từ ngày đã nhận hoặc ngày hiệu lực của thông báo (nếu ngày hiệu lực của thông báo sau ngày bạn nhận) nếu không đồng ý, bạn có quyền yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau ngày PayME thông báo hoặc ngày hiệu lực của thông báo thì mặc nhiên được coi là bạn đồng ý và chấp thuận với các sự kiện đó.

11.2. Luật và tòa án cho sự tranh chấp:

Bạn đồng ý rằng, tất cả các tranh chấp nếu có giữa bạn và PayME nếu không giải quyết được thông qua thỏa thuận hoặc thương lượng giữa hai bên sẽ được đưa ra giải quyết tại tòa án theo luật quy định của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

11.3. Tranh chấp không thích hợp:

Tất cả các yêu cầu bạn đưa ra để chống lại PayME sẽ được giải quyết theo quy định tại bản thỏa thuận này. Các yêu cầu mang tính đối lập bản thỏa thuận này sẽ được xem là các vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp và là một sự vi phạm đối với bản thỏa thuận này. Và thông qua bản thông báo của PayME về vấn đề kiện tụng/tranh chấp không thích hợp được gửi tới bạn, bạn đã thất bại trong việc yêu cầu giải quyết tranh chấp với PayME.

11.4. Không từ bỏ:

Với tất cả sự tôn trọng giành cho khách hàng của mình, chúng tôi tin rằng sự thất bại trong việc giải quyết các tranh chấp giữa bạn và PayME sẽ không ảnh hưởng đến các công việc khác liên quan khi bạn sử dụng PayME.

11.5. Không bảo đảm:

Chúng tôi không đảm bảo an toàn cho các vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của PayME.

Chúng tôi không kiểm soát các sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đặt mua từ người bán.

PayME không đảm bảo sự kết nối liên tục, không bị gián đoạn khi bạn truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi vì PayME phụ thuộc vào nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi như hạ tầng mạng của nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp đường truyền…

Nếu bất kỳ nội dung nào của Thỏa thuận không hợp lệ, không giá trị hoặc không thể thi hành trừ khi được trích dẫn trực tiếp thì sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực và thi hành của những điều khoản và điều kiện còn lại trừ khi được chỉ định và dẫn chiếu trực tiếp.

Việc chưa hoặc chậm trễ thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của PayME theo thỏa thuận này sẽ không được coi như là từ bỏ toàn bộ hay một phần quyền hạn và nghĩa vụ của mình trừ khi PayME có thông báo bằng văn bản về sự khước từ quyền hạn và nghĩa vụ của mình.

11.6. Trường hợp bất khả kháng:

Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sự kiện như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, động đất, tai nạn, thảm hoạ, hạn chế về dịch bệnh, nhiễm hạt nhân hoặc phóng xạ, chiến tranh, nội chiến, khởi nghĩa, đình công hoặc bạo loạn, thì bên bị ảnh hưởng sẽ phải nhanh chóng thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng, và sẽ, trong thời gian mười lăm (15) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng, chuyển trực tiếp bằng thư bảo đảm cho bên kia các bằng chứng về việc xảy ra sự kiện bất khả kháng và khoảng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng đó.

Bên thông báo việc chịu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng có trách nhiệm phải thực hiện mọi nỗ lực để hoặc giảm thiểu thiệt hại gây ra bởi sự kiện bất khả kháng đó.

PayME có quyền được miễn trừ mọi trách nhiệm trong việc thực hiện Bản thỏa thuận khi xảy ra sự kiện bất khả kháng nêu trên.

Trong mọi trường hợp PayME (bao gồm cả các nhân viên, điểm giao dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của PayME) sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng sản phẩm/dịch vụ trừ khi PayME (bao gồm cả các nhân viên, điểm giao dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của PayME) có sai phạm. Trong mọi trường hợp PayME sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hệ quả hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh hoặc bắt nguồn từ việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Trong phạm vi mà pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng PayME (bao gồm cả các nhân viên, điểm giao dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của PayME) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và/hoặc chi phí nào mà bạn phải gánh chịu do việc truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của PayME, trang website/ứng dụng của PayME, thiết bị và/hoặc dữ liệu của bạn dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của PayME. PayME sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Bản thỏa thuận này do các tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của PayME.

Bạn thừa nhận rằng quyết định của PayME để thực hiện một số hành động nhất định, bao gồm hạn chế quyền truy cập vào tài khoản của bạn, chặn hoặc giữ khoản thanh toán, có thể dựa trên các tiêu chuẩn cần thiết cho việc quản lý rủi ro, bảo mật tài khoản người dùng và hệ thống thanh toán. Bạn đồng ý rằng PayME không có nghĩa vụ tiết lộ các chi tiết về các sự kiện đó cho bạn.

Trong trường hợp bạn phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản nợ nào với PayME, PayME có thể ngay lập tức ghi nợ số tiền đó khỏi số dư của bạn. Nếu bạn không có số dư đủ để bù đắp khoản nợ của mình, và bạn sẽ phải ngay lập tức nạp tiền vào số dư PayME của bạn hoặc hoàn trả PayME bằng phương pháp thay thế. Nếu bạn không thực hiện hành đồng ngay, PayME có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi số tiền đó từ bạn.

11.7. Quy định khác:

Việc PayME không thực thi vào bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ thời hạn nào, bất kỳ một hoặc nhiều nội dung tại Bản thỏa thuận này sẽ không phải là sự từ bỏ thỏa thuận đó hoặc từ bỏ quyền thực thi thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào sau đó. Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của Bản thỏa thuận này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì PayME sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi Bản thỏa thuận này. Nếu bất kỳ quy định nào của Bản thỏa thuận này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của Bản thỏa thuận này, và Bản thỏa thuận này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.

Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích tham khảo và không ý nghĩa xác định, giới hạn, xây dựng hoặc mô tả phạm vi hay mức độ của phần đó.

Bất kỳ sự thất bại nào do PayME thực hiện bất kỳ quyền nào theo Bản thỏa thuận này sẽ không tạo thành việc từ bỏ quyền đó hoặc miễn trừ đối với những vi phạm tương tự hoặc tương tự. Việc miễn trừ chỉ có hiệu lực nếu được lập thành văn bản.

Bạn phải tuân thủ và thực hiện tất cả các tài liệu của PayME, nếu không tuân thủ bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các thiệt hại mà bạn, PayME và bên thứ ba phải chịu. PayME có thể thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào mà không cần thông báo trước cho bạn.

Những nội dung không quy định trong Bản thỏa thuận này sẽ được áp dụng theo quy định pháp luật Việt Nam.

PayME đã nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn