CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Hạn mức tín dụng

Đối tác của PayME thẩm định và phê duyệt về việc cấp tín dụng căn cứ vào lịch sử tín dụng của Khách hàng

Miễn phí chi tiêu và hoàn trả - hoàn toàn không có phụ phí quản lý

Không

Đối tác của PayME thẩm định để cấp tín dụng căn cứ vào lịch sử tín dụng của Khách hàng

Thanh toán đúng hạn sẽ có cơ hội nhận hạn mức tín dụng cao hơn và tuỳ thuộc vào đối tác của PayME

Chat image

PayME đã nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn