CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chuyển, nhận thanh toán

Một mã iSec chỉ được chuyển duy nhất 1 lần cho tài khoản PayME khác. Sau khi chuyển thành công, người chuyển không thể sử dụng mã iSec này hoặc chuyển cho người khác được nữa.

Bạn có thể chuyển mã iSec bằng cách:

1. Từ màn hình chính chọn icon "iSec"--> chọn mã iSec muốn chuyển và nhấn icon "Chuyển"--> nhập số điện thoại ví PayME cần chuyển--> nhấn "Xác nhận"

2. Từ màn hình chính chọn icon "iSec"--> chọn mã iSec muốn chuyển và giữ nguyên màn hình --> người nhận sẽ sử dụng chức năng "Lưu iSec" trong ứng dụng PayMe cá nhân để trực tiếp quét mã trên điện thoại người chuyển.

* Lưu ý: Mã iSec sau khi đã chuyển hoặc lưu thành công, người chuyển sẽ không thể sử dụng hay chuyển cho người khác được nữa.

Chat image
banner-form
0/1500 ký tự

[]

Hỗ trợ *png, *jpg, *pdf,... không quá 20MB

PayME đã nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn