loading

Biểu phí

Bảng phí áp dụng từ 8h00 ngày 12/10/2022

 

Dịch Vụ

Phí Giao Dịch

Nạp

Miễn phí

Rút

Miễn phí

Chuyển Ví PayME

Miễn phí

Chuyển

Ngân Hàng

10 giao dịch / tháng hoặc dưới 20 triệu / tháng

Miễn phí

Từ giao dịch thứ 11 hoặc trên 20 triệu / tháng

0.3% / giao dịch

Chat image
banner-form

Thông tin cá nhân

Thông tin hỗ trợ

0/1500 ký tự

[]

Hỗ trợ *png, *jpg, *pdf,... không quá 20MB

PayME đã nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn