loading

Biểu phí

Bảng phí áp dụng từ 8h00 ngày 16/09/2022

 

Dịch Vụ

Mô Tả

Hạn Mức Mỗi Giao Dịch

Phí Giao Dịch

Phí Vượt Hạn Mức

Nạp Tiền

Từ Thẻ Liên Kết

100 triệu/ ngày

Miễn phí 

Miễn phí 

 

Rút Tiền

Về Thẻ Liên Kết

300 triệu/ giao dịch

Miễn phí rút 500 triệu mỗi tháng

0.3% / giao dịch

 

Chuyển Tiền

Đến Ví PayME

 

100 triệu/ tháng

 

 

Miễn phí

 

 

Miễn phí

 

Thanh Toán Hàng Hoá Dịch Vụ Thanh Toán Cho ĐVCNTT
Chat image
banner-form

Thông tin cá nhân

Thông tin hỗ trợ

0/1500 ký tự

[]

Hỗ trợ *png, *jpg, *pdf,... không quá 20MB

PayME đã nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn