loading

Biểu phí

Bảng phí áp dụng từ 16h30 ngày 17/06/2022

 

Dịch Vụ

Mô Tả

Hạn Mức Mỗi Giao Dịch

Phí Giao Dịch

Phí Vượt Hạn Mức

Nạp Tiền

Từ Thẻ Liên Kết

Không giới hạn

Miễn phí 

Miễn phí 

Từ Chuyển Khoản

Không giới hạn

Miễn phí

Miễn phí 

Từ Thẻ Ngân Hàng Techcombank

100 triệu

0.7% / giao dịch

0.7% / giao dịch

 

Rút Tiền

Về Thẻ Liên Kết

300 triệu

Miễn phí rút 500 triệu mỗi tháng

0.3% / giao dịch

Về Thẻ ATM

Về Số Tài Khoản

 

Chuyển Tiền

Đến Ví PayME

100 triệu

Miễn phí

Miễn phí

Đến Thẻ ATM

Miễn phí chuyển 20 triệu mỗi tháng

5.000đ / giao dịch

Đến Số Tài Khoản

Qua Link

 

Nhận Tiền

Từ Link Yêu Cầu Thanh Toán

Không giới hạn

Miễn phí nhận 20 triệu mỗi tháng

1% / giao dịch

 

Thanh Toán Dịch Vụ

Từ thẻ quốc tế

100 triệu

2.1%+ 2.000đ / giao dịch

2.1%+ 2.000đ / giao dịch

Chat image
banner-form
0/1500 ký tự

[]

Hỗ trợ *png, *jpg, *pdf,... không quá 20MB

PayME đã nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ bạn trong thời gian sớm nhất. Xin cảm ơn