Máy POS cà thẻ và Quét mã QR Pay ONLINE
dành cho Shipper và nhà bán hàng

PayME POS được tích hợp đầy đủ tất cả các phương thức thanh toán phổ biến để thu tiền khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Tải PayME POS

Bạn có cơ hội tiếp cận và phục vụ đến:
104 Triệu

tài khoản ngân hàng

96 Triệu

thẻ ATM

40 Triệu

thẻ Visa/Master/JCB

50 Triệu

người dùng App của 33 ngân hàng

artwork/block1