loading

Open eWallet - Ví điện tử mở

dành cho mọi ứng dụng

Cho phép các doanh nghiệp tích hợp nền tảng ví điện tử vào ngay trong ứng dụng di động riêng của doanh nghiệp để cho khách hàng sử dụng ứng dụng như một ví tiền di động .

Sử dụng ngaynext icon

Nền tảng số để

PHÁT TRIỂN KINH DOANH BỀN VỮNG

cho

DOANH NGHIỆP

Giao diện ví tiền tùy chỉnh

Tích hợp ví với giao diện và tính năng tùy biến cho ứng dụng riêng của từng doanh nghiệp.

Nhận biết khách hàng

Phân tích thói quen khách hàng để xây dựng chiến lược bán hàng, khai thác tối đa tiềm năng.

Hệ sinh thái trung thành

Xây dựng các hệ sinh thái khách hàng tiềm năng để biến thành tập khách hàng trung thành.

Mô hình thanh toán riêng

Cho phép khách hàng mua hàng hoặc thanh toán dịch vụ ngay trong ứng dụng riêng của doanh nghiệp.

Lợi ích kép

Lợi ích vượt trội cho doanh nghiệp và đa dạng dịch vụ cho khách hàng sử dụng.

Tăng giá trị thương hiệu

Giúp cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu một cách có hiệu quả để thu hút khách hàng.

An toàn và bảo mật

Hạ tầng công nghệ thông tin được xây dựng theo tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS.

Mô hình bán hàng mới

Xây dựng kênh bán hàng, giới thiệu sản phẩm thông qua các nền tảng ứng dụng khác nhau.

LỢI ÍCH TỐI ĐA CHO CẢ DOANH NGHIỆP VÀ KHÁCH HÀNG

Doanh nghiệp được:

  • Tối ưu việc quản lý tài chính và thanh toán
  • Định danh và phân loại khách hàng
  • Tăng tỷ lệ khách hàng sử dụng ứng dụng
  • Tăng kênh bán hàng mà không cần đầu tư thêm
  • Mở rộng thị trường và tăng lượng khách hàng mới